Αρχική Ανακοινώσεις Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και κατάταξης υποψήφιων στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 10689/04.08.2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για αναζήτηση έκτακτου προσωπικού
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και κατάταξης υποψήφιων στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 10689/04.08.2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για αναζήτηση έκτακτου προσωπικού PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 15 Σεπτέμβριος 2017 10:03

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και κατάταξης υποψήφιων σύμφωνα με την από 14.09.2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την υπ. αριθμ. 10689/04.08.2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για αναζήτηση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa.

Σχετικά αρχεία: