Αρχική Σε εξέλιξη Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την παραγωγή έντυπων υλικών και εκδόσεων

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την παραγωγή έντυπων υλικών και εκδόσεων PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος 2017 16:24

Το Ινστιτούτο  Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) σύμφωνα με  την από 12/10/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προκηρύσσει ανοικτό, κάτω των ορίων, ηλεκτρονικό διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής  για την ανάδειξη προμηθευτή για την παραγωγή  έντυπων υλικών και εκδόσεων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη, ώρα 16:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 24 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη, ώρα 12.00μ.

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31/12/2019

Σχετικά αρχεία: