Αρχική Ολοκληρώθηκαν ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Παροχή εκπαιδευτικού υλικού σε εκτυπώσιμη μορφή

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Παροχή εκπαιδευτικού υλικού σε εκτυπώσιμη μορφή PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 12 Οκτώβριος 2017 11:29

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Αριθμός Διακύρηξης 1/2017

 

Για την επιλογή Αναδόχου με αντικείμενο

 

 " Παροχή εκπαιδευτικού υλικού σε εκτυπώσιμη μορφή που θα χρησιμοποιηθεί στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης"

της Πράξης "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΌ EGF/2015/011GR/ Supermarket Larissa"

με κωδικό ΟΠΣ 5007916 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Δράσεις για την στήριξη των απολυμένων από την εταιρεία

Supermarket Larissa 2014-2020" στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ),

περιόδου 2014-2020.