Αρχική Προγράμματα - Δράσεις Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020
Ενισχύοντας το Θεσμικό Ερευνητικό Επιχειρησιακό ρόλο της ΓΣΕΒΕΕ & των ομοσπονδιών της PDF Εκτύπωση E-mail

 

 

Το έργο «Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290, υλοποιείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού  Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.


Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία δράσης  και μεγάλο αριθμό πρωτοβουλιών:

Οργανωτική & επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ και των ομοσπονδιών μελών της

 • υποστήριξη της ΓΣΕΒΕΕ για την ανταπόκριση στις ανάγκες θεσμικής και πολιτικής παρουσίας της
 • ανάπτυξη συστήματος αναβαθμισμένης επικοινωνίας της ΓΣΕΒΕΕ με τις ομοσπονδίες μέλη της
 • δράσεις εθνικής και ευρωπαϊκής δικτύωσης και συμπράξεις       
 • με επαγγελματικούς, συνδικαλιστικούς κοινωνικούς φορείς και οργανισμούς,
 • επιμόρφωση των συνδικαλιστικών στελεχών ομοσπονδιών& σωματείων
 • ανάδειξη της ιστορικής διαδρομής της ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο των 100 χρόνων λειτουργίας της
 • απόκτηση εξειδικευμένων πιστοποιήσεων του ΙΜΕ & ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ  σε σύγχρονα πρότυπα ποιότητας

Μηχανισμός  παρακολούθησης θεμάτων ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων στα πεδία των πολιτικών απασχόλησης και εκπαίδευσης

 • παρακολούθηση και συστηματική παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο σε θέματα κοινωνικής πολιτικής,  πολιτικών απασχόλησης, κοινωνικού διαλόγου, επαγγελματικής  εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης
 • παροχή επιστημονικής, συμβουλευτικής υποστήριξης και τεκμηρίωσης προς τη ΓΣΕΒΕΕ  και τα µέλη της στα παραπάνω πεδία
 • εξειδικευμένη  πληροφόρηση για τις πολιτικές απασχόλησης και την εκπαίδευση στα µέλη της τις μικρές επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό

Δίκτυο πληροφόρησης, διαχείρισης γνώσης και υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού, επιχειρήσεων και συνδικαλιστικών φορέων µελών της ΓΣΕΒΕΕ

 • αναβάθμιση και  μετασχηματισμός των δομών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πανελλαδικά, σε κέντρα:

- ενημέρωσης, καθοδήγησης και ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού των  μικρών επιχειρήσεων και των ανέργων οι οποίοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά

- διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, σχεδιασμού, ανάπτυξης ποιοτικών προδιαγραφών & υλοποίησης δράσεων  επαγγελματικής κατάρτισης

- ενδυνάμωσης των τοπικών & κλαδικών ομοσπονδιών µελών της ΓΣΕΒΕΕ