Έργα

Δίκτυα και συνεργασίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ΜμΕ - Craft & SMEs VET-NET

Ο κύριος σκοπός του έργου είναι να προωθήσει ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα και συγκεκριμένες πρακτικές συνεργασίες μεταξύ των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να καταστούν πιο ελκυστικά, προσανατολισμένα στη σταδιοδρομία, καινοτόμα, προσβάσιμα και ευέλικτα. Συγκεκριμένα προβλέπει την ανάπτυξη μιας κοινής, διακρατικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ διαφορετικών Παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης από  Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, και Βέλγιο, με ιδιαίτερη εστίαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι κύριες δράσεις του έργου είναι:

 • Η δημιουργία  μιας διακρατικής πλατφόρμας δικτύωσης.
 • Η ίδρυση εικονικής κοινότητας ανταλλαγής καλών πρακτικών και εμπειριών, σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο.
 • Η κατασκευή ενός ψηφιακού αποθετηρίου καλών πρακτικών και συναφών πληροφοριακών υλικών.
 • Η σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων εξ αποστάσεως μάθησης, συμβουλευτικής, και ενδυνάμωσης των μελών του δικτύου μέσα από την ανάπτυξη της κοινότητας.
 • Η διοργάνωση 2 θεματικών εργαστηρίων και 1 τελικού συνεδρίου.
 • Η δημιουργία μια ψηφιακής πλατφόρμας δημοσιότητας.
 • Η υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας & δικτύωσης του έργου.
 • Η υλοποίηση δράσεων διαχείρισης και αξιολόγησης του έργου.
 • Η διοργάνωση  διακρατικών συναντήσεων εργασίας.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

1 διακρατική ηλεκτρονική πλατφόρμα δικτύωσης μεταξύ των παρόχων κατάρτισης και άλλων ενδιαφερομένων μερών
1 εικονική κοινότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών και εμπειριών, σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο
1 ψηφιακό αποθετήριο καλών πρακτικών και συναφών πληροφοριακών υλικών
1 ψηφιακή πλατφόρμας δημοσιότητας

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA