Έργα

Δίκτυο έγκαιρης προειδοποίησης επιχειρήσεων σε κρίση - Early warning

Κάθε χρόνο περισσότερες από 200.000 επιχειρήσεις στην Ευρώπη βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης και χρεοκοπίας και εξαιτίας αυτού χάνονται πάνω από 1,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας ετησίως. Ο κίνδυνος μιας ενδεχόμενης πτώχευσης είναι αυτό που φοβούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες περισσότερο όταν πρόκειται να ανοίξουν μια επιχείρηση ενώ παράλληλα των 43% των Ευρωπαίων υποστηρίζει ότι δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να ανοίξει επιχείρηση σε περίπτωση που αυτή αποτύγχανε σε αντίθεση με τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών που μόνο το 19% θα αποθαρρυνόταν από την πιθανότητα μιας επιχειρηματικής αποτυχίας. Η εμπειρία από τους φορείς έγκαιρης προειδοποίησης στη Δανία, της TEAM U στη Γερμανία και της Dyzo στο Βέλγιο δείχνουν ότι η ελεύθερη και αμερόληπτη καθοδήγηση των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο έχει θετικό αντίκτυπο, όχι μόνο ως προς την αύξηση των πιθανοτήτων να επιβιώσουν και να βελτιώσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις αλλά και στην ίδια την κοινωνία.

Στην κατεύθυνση αυτή το «Δίκτυο έγκαιρης προειδοποίησης επιχειρήσεων σε κρίση» αξιοποιεί μια σειρά από ευρωπαϊκές καλές πρακτικές και επιδιώκει να συμβάλει στην αύξηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κρίση αλλά και στη διάσωση θέσεων εργασίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.   Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου για την έγκαιρη προειδοποίηση και την υποστήριξη των επιχειρήσεων και όσων επιχειρούν σε «δεύτερη ευκαιρία», το οποίο θα προωθήσει την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτομικών πολιτικών σχετικών με την πτώχευση και την δεύτερη ευκαιρία  σε όλη την Ευρώπη.

Το δίκτυο αυτό θα εφαρμόσει μια ενεργητική, προληπτική προσέγγιση για την παροχή βοήθειας προς τους επιχειρηματίες, με τον αποτελεσματικό εντοπισμό και στην συνέχεια την διακριτική επικοινωνία με τις επιχειρήσεις που δείχνουν σημάδια κρίσης. Αυτό θα γίνει με την χρήση των ήδη διαθεσίμων μέσων και εργαλείων, αλλά και με την ανάπτυξη νέων εργαλείων και μεθοδολογίας. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί πιλοτική εφαρμογή της παροχής υποστήριξης σε επιχειρήσεις σε κρίση σε Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία και Ελλάδα. Τα αποτελέσματα, οι καλές πρακτικές και η αποκτηθείσα εμπειρία θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή του προγράμματος σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Ο ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο είναι η οργάνωση και ο συντονισμός των εργασιών για την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογή στην Ελλάδα.

Ο σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου παροχής βοήθειας προς τους επιχειρηματίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση κρίσεων, την αδυναμία πληρωμών, την πτώχευση και τη δεύτερη ευκαιρία.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

350 επωφελούμενες επιχειρήσεις
2 δίκτυα φορέων υποστήριξης - εθνικό και ευρωπαϊκό
1 σύστημα (αρχές, μηχανισμός και εργαλεία) υποστήριξης επιχειρήσεων σε κρίση

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA