Έργα

Οικοδομώντας κοινότητες μάθησης και προωθώντας την πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης - Building Learning Societies

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη προδιαγραφών και μέσων για την πραγματοποίηση μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης σχετικά με την επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της μη τυπικής και άτυπης μάθησης ως εργαλείου για την περαιτέρω βελτίωση των προοπτικών σταδιοδρομίας των ενηλίκων, αλλά και για την αύξηση των ευκαιριών περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισής τους (ενίσχυση της διά βίου μάθησης). Το έργο υποστηρίζει τη σχετική Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και γενικότερα τον στόχο για τη μετατροπή των ευρωπαϊκών κοινωνικών σε «κοινωνίες που μαθαίνουν».

Ο στόχος του έργου επιτυγχάνεται με τη διατύπωση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και με την προώθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της αναγκαιότητας επικύρωσης αυτών των προσόντων μεταξύ των ενηλίκων, των φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των εργοδοτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, μέσα από την έκδοση ευρωπαϊκού οδηγού που θα περιέχει σχετικές κατευθυντήριες αρχές.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

2 διεθνή σεμινάρια-εργαστήρια
8 θεματικά εργαστήρια (1 ανά χώρα)
8 κείμενα πολιτικής (1 ανά χώρα)
1 συνέδριο
1 οδηγός

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA