Έργα

Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων και επαγγελμάτων

Η Πράξη αποτελεί κοινή δράση των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ, με συντονιστή το IME ΓΣΕΒΕΕ, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και εξειδίκευση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στο Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας. Μέσω της συγκεκριμένης πράξης επιχειρείται να εισαχθούν νέα στοιχεία και κατηγορίες διερεύνησης δεξιοτήτων δημιουργώντας ένα πολύ-λειτουργικό και συμπληρωματικό, ως προς τον εθνικό Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, μηχανισμό των κοινωνικών εταίρων που θα προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση σε επίπεδο εξειδικευμένων δεδομένων όπως:

  1. για μεμονωμένα επαγγέλματα,
  2. για ευρύτερες δι-επαγγελματικές κατηγορίες δεξιοτήτων (π.χ. ψηφιακός μετασχηματισμός)  ή κλάδους (π.χ. αγροδιατροφή),
  3. κοινωνικών και οριζόντιων δεξιοτήτων.

Επιπλέον, η πράξη περιλαμβάνει την ανάπτυξη δέσμης εργαλείων

  1. διερεύνησης δεξιοτήτων,
  2. ανάλυσης, αποτύπωσης και παρακολούθησης «μείγματος δεξιοτήτων» ανά επάγγελμα και
  3. αποτύπωσης επιπτώσεων πολιτικών αναφορικά με τις δεξιότητες.

Τα εργαλεία αυτά θα αξιοποιηθούν από τους συμπράττοντες στην πράξη θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου με τη σειρά τους να υλοποιήσουν σειρά μελετών και ερευνών αναφορικά με τη διερεύνηση δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς, την αποτύπωση του αναγκαίου μείγματος δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα επαγγέλματα (αρχική αποτύπωση και επικαιροποίηση) και την αποτίμηση επιπτώσεων πολιτικών δεξιοτήτων. Επιπροσθέτως, θα διενεργηθούν πανελλαδικές έρευνες εργοδοτών και εργαζομένων με έμφαση στις εγκάρσιες / οριζόντιες / κοινωνικές δεξιότητες. Τέλος, θα οργανωθούν δράσεις κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των συμμετεχόντων στην πράξη κοινωνικών εταίρων οι οποίες και θα οδηγήσουν στην εκπόνηση κειμένων πολιτικής.

Η συγκεκριμένη πράξη θα συμβάλει στη θεσμική ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων μέσω της αποτίμησης των δημόσιων παρεμβάσεων για τα θέματα δεξιοτήτων.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

4 θεματικές ή κλαδικές-επαγγελματικές ποιοτικές μελέτες δεξιοτήτων (skills foresight)
3 μελέτες αποτύπωσης μείγματος δεξιοτήτων
2 μελέτη αποτίμησης πολιτικών δεξιοτήτων εκ μέρους των εργοδοτών
2 πανελλαδικές έρευνες με έμφαση σε εγκάρσιες / οριζόντιες / κοινωνικές δεξιότητες
1 εργαστήριο Κοινωνικού Διαλόγου

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA