Έργα

Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και πληροφορικής

Το έργο αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης για εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους και συμβοηθούντα μέλη σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων είναι:

  1. Βασικές γνώσεις πληροφορικής.
  2. Επιχειρηματικότητα για μικρές οικονομικές μονάδες.
  3. Εξειδικευμένες εφαρμογές πληροφορικής για μικρές επιχειρήσεις.

Ο στόχος της υλοποίησης των προγραμμάτων είναι να ενισχυθεί ο αναπτυξιακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στη χρήση εφαρμογών πληροφορικής και στην απόκτηση νέων επιχειρηματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως ικανοτήτων οργάνωσης και διοίκησης της μικρής επιχείρησης σε συνθήκες ανταγωνισμού.

Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Επιχειρηματικότητα

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Επιχειρηματικότητα» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Επιχειρηματική ανάπτυξη Έννοια και τρόποι ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας Οι στόχοι κι ο προγραμματισμός της επιχείρησης Επιχειρηματική ιδέα και διαχείριση ρίσκου Μάρκετινγκ κι ανάλυση της αγοράς Δημιουργικότητα, συνεργασία κι ανθρώπινο δυναμικό…

Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Εξειδικευμένες εφαρμογές πληροφορικής στις μικρές επιχειρήσεις

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Εξειδικευμένες εφαρμογές πληροφορικής στις μικρές επιχειρήσεις» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Η χρήση του διαδικτύου ως μέσο επικοινωνίας με άλλους φορείς Το σύστημα ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (e-banking) Το σύστημα taxisnet Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών στο…

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

1.071 εκπαιδευόμενοι/ες
106 προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης
2 εκπαιδευτικά εγχειρίδια
3 μελέτες

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA