Έργα

Από τα επαγγελματικά περιγράμματα στα εκπαιδευτικά πρότυπα και προγράμματα

Βασικός σκοπός του έργου είναι η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτικών οργανισμών διαφορετικών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τις διαδικασίες μετατροπής-«μετάφρασης» των επαγγελματικών περιγραμμάτων σε πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων (curricula) και σε εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης-κατάρτισης.

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

  • Ανάλυση και παρουσίαση των εφαρμοζόμενων πρακτικών μετατροπής των επαγγελματικών περιγραμμάτων σε εκπαιδευτικά προγράμματα σε κάθε συμμετέχουσα χώρα.
  • Εκπόνηση από όλες τις χώρες που συμμετέχουν κοινών ποιοτικών κριτηρίων μετατροπής των επαγγελματικών περιγραμμάτων σε εκπαιδευτικά προγράμματα, εστιάζοντας στις μεθόδους-πρακτικές που εφαρμόζονται.
  • Ανάπτυξη κοινών κατευθυντήριων αξόνων μετατροπής των επαγγελματικών περιγραμμάτων σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
  • Ανάλυση «καλών πρακτικών» σε συγκεκριμένα παραδείγματα επαγγελμάτων και διατύπωση, ανάπτυξη προτάσεων για βελτίωση των εφαρμογών.

Ανάπτυξη σχεδίου διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος ως ορθή πρακτική του ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET).

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

6 διακρατικές συναντήσεις
2 μελέτες
1 ηλεκτρονική πλατφόρμα εργασίας
1 οδικός χάρτης μετατροπής περιγραμμάτων σε προγράμματα

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA