Έργα

Αναβαθμίζοντας τα προσόντα του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου

Το έργο σχεδιάστηκε στη βάση των προτεραιοτήτων του Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων που αναπτύχθηκε από το έργο BUS-GR (Πυλώνας I του BUILD UP Skills) και αφορά την παροχή ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων βάσει των ευρωπαϊκών στόχων για αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας (Ευρώπη 2020), σε τρεις τεχνικές επαγγελματικές ειδικότητες Αλουμινοσιδηροκατασκευαστής, Τεχνικός μόνωσης και Εγκαταστάτης-συντηρητής καυστήρα.

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν δράσεις που αφορούν:

  • Την επικαιροποίηση και πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων των ομάδων-στόχου, ενσωματώνοντας νέες δεξιότητες στα ειδικά θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας.
  • Τον καθορισμό των απαιτήσεων του κάθε ειδικού κανονισμού πιστοποίησης, με την ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων ομάδων, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των επαγγελμάτων.
  • Τον σχεδιασμό των απαραίτητων εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και την ανάπτυξη των σχετικών εκπαιδευτικών υλικών.
  • Την ανάπτυξη βασικής οριζόντιας ενότητας κατάρτισης στην ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια για όλους τους απασχολούμενους στον κλάδο της οικοδομής.
  • Τη διεξαγωγή πιλοτικών προγραμμάτων κατάρτισης με στόχο την αξιολόγηση και τη βελτίωσή τους.
  • Την πιστοποίηση προσόντων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
  • Την αναγνώριση και εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα των τριών σχημάτων επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

139 καταρτιζόμενοι επαγγελματίες
107 πιστοποιημένοι επαγγελματίες
59 καταρτιζόμενοι εκπαιδευτές
3 επικαιροποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα με αναφορά σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας
3 πιλοτικά προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA