Έργα

Bridging Innovation and Learning in TVET (BILT)

Τα συστήματα τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι σημαντικό να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες και τις διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, προκειμένου να γίνουν ελκυστικά για καταρτιζόμενους/ες και εργοδότες/τριες δημιουργώντας ταυτόχρονα σύγχρονα επαγγέλματα και διαδρομές σταδιοδρομίας. Είναι γεγονός πως, ενώ υπάρχει αρκετά πλούσια εμπειρία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών για την εφαρμογή νέων ιδεών δεν φαίνεται να έχει προχωρήσει και να έχει αποκτήσει συγκεκριμένη μορφή.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω διαπιστώσεις,  κύριος σκοπός του έργου BILT είναι να υποστηρίξει τα ενδιαφερόμενα Κέντρα Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης να ανακαλύψουν νέες καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές μέσω δράσεων συνεργασίας, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις αναδυόμενες προκλήσεις που προκύπτουν από τεχνολογικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και εργασιακές αλλαγές.  

Ειδικότερα, το έργο BILT αφορά στην αξιοποίηση (μέσω της συνεργασίας οκτώ κέντρων Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης) και πιλοτική δοκιμή ενός διαδικτυακού εργαλείου αυτό-αξιολόγησης της ικανότητας και ετοιμότητας ενός Κέντρου Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης. Το εργαλείο αυτό μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη όπως:

  • να αναγνωρίζει νέες δεξιότητες και ικανότητες,
  • να ενσωματώνει τις νέες αυτές δεξιότητες και ικανότητες στα προγράμματα σπουδών του,
  • να παρέχει τα παραπάνω επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών στο κοινό μέσα από επαρκή μαθησιακά περιβάλλοντα.

Το παραπάνω διαδικτυακό εργαλείο αυτό-αξιολόγησης αναπτύχθηκε από την UNESCO-UNEVOC και το German Federal Institute for VET (BIBB), με την υποστήριξη της German Federal Ministry of Education and Research και την συμμετοχή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και άλλων επτά (7) αντίστοιχων Κέντρων Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αφρική, Ασία και Ευρώπη.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

1 εκδήλωση δημοσιότητας
1 5νθημερο εργαστήριο πιλοτικής εφαρμογής του εργαλείου αυτό-αξιολόγησης
1 εφαρμογή εργαλείου αυτό-αξιολόγησης
1 σχέδιο δράσης για την περαιτέρω αξιοποίηση του εργαλείου αυτό-αξιολόγησης
3 εκθέσεις παρουσίασης αποτελεσμάτων και μαθησιακών πρακτικών

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA