Γεγονότα

Παρουσίαση μελέτης προοπτικών ανάπτυξης διασυνοριακής επιχειρηματικής συνεργασίας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στη Μακεδονία και Θράκη

Περιγραφή

Την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου και ώρα 19:00, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 27, 4ος όροφος), εκδήλωση για την παρουσίαση της μελέτης με τίτλο: ««Διερεύνηση των προοπτικών ανάπτυξης της διασυνοριακής επιχειρηματικής συνεργασίας σε επίπεδο πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Μακεδονία και Θράκη».

Η παρουσιαζόμενη μελέτη διερευνά τις δυνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΠΜΕ) των Περιφερειών της Μακεδονίας και Θράκης με τις όμορες περιφέρειες της Αλβανίας, Βόρειας Μακεδονίας, Βουλγαρίας και Τουρκίας. Θα αναλυθούν τα ευρήματα της προσπάθειας καταγραφής θετικών και αρνητικών παραγόντων και θα προταθούν δυνάμει ενέργειες για τη βέλτιστη αξιοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης από τις ΠΜΕ των περιοχών μελέτης προς όφελός τους αλλά και προς όφελος του συνολικού Περιφερειακού Οικονομικού Περιβάλλοντος.

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα παρουσιάσει ο Στατιστικός Αναλυτής κ. Κωνσταντίνος Τζάνας, MSc, ερευνητής με πλειάδα αντίστοιχων παρουσιάσεων και δημοσιεύσεων στο ενεργητικό του.

Την εκδήλωση αναμένεται να τιμήσουν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επαγγελματικοί φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Μακεδονίας – Θράκης, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς. 

 

Πρόγραμμα

 

 

19:00 – 19:10

Εγγραφή συμμετεχόντων – Καφές υποδοχής

19:10 – 19:15

Καλωσόρισμα Υπευθύνου Παραρτήματος Θεσσαλονίκης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κ. Μακάριου Παπαδόπουλου

19:15 – 19:25

Χαιρετισμός Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργου Καββαθά

19:25 – 19:40

Χαιρετισμοί προσκεκλημένων

19:40 – 20:00

Παρουσίαση μελέτης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ «Διερεύνηση των προοπτικών ανάπτυξης της διασυνοριακής επιχειρηματικής συνεργασίας σε επίπεδο πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στη Μακεδονία και Θράκη», MSc Στατιστικός Αναλυτής – Ερευνητής, κ. Κωνσταντίνος Τζάνας

20:00 – 20:30

Συζήτηση επί της μελέτης

20:30

Λήξη της εκδήλωσης

Cocktail Dinner

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με πολύ μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε από το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), το απόγευμα της Τετάρτης 23 Νοεμβρίου 2022 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η παρουσίαση της μελέτης διερεύνησης των προοπτικών ανάπτυξης της διασυνοριακής επιχειρηματικής συνεργασίας σε επίπεδο πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Μακεδονία και Θράκη.

 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς, και πολλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕΕ, εκπρόσωποι δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών φορέων εκπροσώπησης εργοδοτών – μελών της ΓΣΕΒΕΕ και εργαζομένων, επιμελητηρίων, λοιπών επαγγελματικών φορέων,  της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, και πλήθος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Μακεδονίας και Θράκης.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκδήλωση διοργανώθηκε στα πλαίσια του Υποέργου 3, της Πράξης «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ», η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-20».

 

Πριν την ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε θεματικό εργαστήριο εστιασμένης συζήτησης και ανατροφοδότησης επί των ευρημάτων  της ανωτέρω μελέτης, τα συμπεράσματα του οποίου παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση.

 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του Υπευθύνου του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Μακάριου Παπαδόπουλου, και ακολούθησαν χαιρετισμοί του Προέδρου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργου Καββαθά, του Τομεάρχη Διαπεριφερειακών Συνεργασιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Βενιαμίν Καρακωνστάνογλου, του Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Αναστάσιου Καπνοπώλη, του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης κ. Χάρη Κυπριανίδη, και του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Παντελή Φιλιππίδη.

 

Στην συνέχεια, ο κ. Κωνσταντίνος Τζάνας, MSc Στατιστικός Αναλυτής – Ερευνητής, με πλειάδα αντίστοιχων παρουσιάσεων και δημοσιεύσεων στο ενεργητικό του, παρουσίασε τα αποτελέσματα της μελέτης εστιάζοντας στους θετικές και αρνητικές παράγοντες που επηρεάζουν την διασυνοριακή επιχειρηματικότητας μεταξύ των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων των Περιφερειών της Μακεδονίας και Θράκης με τις όμορες Περιφέρειες της Αλβανίας, Βόρειας Μακεδονίας, Βουλγαρίας και Τουρκίας.

 

Από την παρουσίαση προέκυψε ότι η περιοχή μελέτης, δηλαδή οι Περιφέρειες Μακεδονίας – Θράκη μαζί με τις όμορες Περιφέρειες των ανωτέρων 4 χωρών, μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική αγορά καθώς ο συνολικός πληθυσμός της ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια κατοίκους, διαθέτει ένα ικανοποιητικό οδικό δίκτυο, με κορμό την Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες της, αλλά και μακρά ιστορική παράδοση αιώνων προγενεστέρων εμπορικών συνεργασιών.

 

Οι Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις όμως που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μελέτης χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλή ικανότητα εμπορικής διείσδυσης σε αγορές του εξωτερικού και γενικότερα ανάπτυξης συνεργασιών και δικτυώσεων τόσο σε διασυνοριακό όσο και σε διακρατικό επίπεδο. 

 

Αποτελεί λοιπόν προτεραιότητα για την ΓΣΕΒΕΕ η στήριξη κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών και μηχανισμών, στην προσπάθεια «γκρεμίσματος» των εμποδίων που υψώνονται ακόμα μεταξύ των κρατών της περιοχής και δυσχεραίνουν την διασυνοριακή επιχειρηματική συνεργασία και το ελεύθερο εμπόριο, όπως η ολοκλήρωση της ένταξης της Αλβανίας και Βορείου Μακεδονίας στην Ε.Ε., αλλά και από την άλλη πλευρά της ενίσχυσης της ικανότητας των πολύ μικρών επιχειρήσεων να επιχειρούν με επιτυχία εντός και εκτός των συνόρων, μέσα από την δημιουργία δομών εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης που θα βρίσκονται κοντά τους.

 

Τέλος, ακολούθησε ένας γόνιμος κύκλος τοποθετήσεων και συζητήσεων όπου οι προσκεκλημένοι φορείς εξέφρασαν την θερμή υποστήριξή τους στην ανάληψη νέων πρόσθετων πρωτοβουλιών υποστήριξης της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, σε διασυνοριακό, διακρατικό  και ευρωπαϊκό επίπεδο. στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-27.

 

Σχετικά δημοσιεύματα:

 

Η μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ». Η Πράξη υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του ΕΣΠΑ – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA