Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2023: Ανταγωνισμός & μικρές επιχειρήσεις

Η Ετήσια Έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το 2023, η 5η κατά σειρά, αποτελώντας πλέον θεσμό, επιχειρεί, αξιοποιώντας πάντοτε επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία, να αποτυπώσει τις σημαντικότερες τάσεις που διαμορφώνουν το οικονομικό και κοινωνικό οικοσύστημα στο οποίο οι ΜμΕ καλούνται να λειτουργήσουν με όρους βιωσιμότητας, καινοτομίας και ανάπτυξης.

Παράλληλα, εστιάζει στις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά των μικρών επιχειρήσεων, προβαίνοντας σε τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής για την βελτίωση της βιωσιμότητάς τους.

Η Έκθεση διαρθρώνεται σε τρία μέρη:

Στο πρώτο μέρος επιχειρείται η συστηματική αποτύπωση του ευρύτερου μακρο-οικονομικού περιβάλλοντος εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι ΜμΕ με την ανάλυση της εξέλιξης βασικών οικονομικών μεγεθών.

Στο δεύτερο μέρος αρχικά περιγράφονται οι εξελίξεις στην διάρθρωση των επιχειρήσεων σε κλαδικό επίπεδο ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται αποτελέσματα επιλεγμένων ερευνών που αφορούν στην κατάσταση του ανταγωνισμού και τις επιδράσεις του στις μικρές επιχειρήσεις.

Στο τρίτο μέρος μέσα από μία σειρά αυτοτελών κειμένων συνεργατών του Ινστιτούτου, διερευνώνται πτυχές του ανταγωνισμού στην ελληνική οικονομία.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA