Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που υλοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

Δίκτυο Επιχειρηματικότητας, Δομές υποστήριξης ΜΜΕ, Συγκριτική αξιολόγηση, Συμβουλευτική υποστήριξη, Δικτύωση

Το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρέχει Πανελλαδικά δωρεάν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν αρχικά την διάγνωση και στην συνέχεια την παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας με βάση το πρόβλημα της επιχείρησης. Εστιάζει στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είτε δεν έχουν την (οικονομική κυρίως) δυνατότητα για συμβουλευτική υποστήριξη, είτε δεν έχουν προσδιορίσει επαρκώς τις ανάγκες τους και δεν γνωρίζουν που να απευθυνθούν προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Πληροφόρησης και Ενημέρωσης πάνω σε τρέχοντα θέματα επιχειρηματικότητας.

Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή επιτυχημένων δομών υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε χώρες της Ευρώπης, με έμφαση στην Ε.Ε. που υλοποιούνται από εθνικούς φορείς, οι οποίοι να αποτελούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοτεχνικών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME), στην οποία ανήκει και η ΓΣΕΒΕΕ, με σκοπό την ευκολότερη μεταξύ τους δικτύωση και παρέχουν εξατομικευμένη συμβουλευτική, σε θεματολογία κατά το δυνατό κοινή με το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις» με κωδικό ΟΠΣ 434312. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013». 

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA