Δημοσιεύσεις / Έρευνες οικονομικού κλίματος

Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Ιανουάριος 2011

Πολύ και αρκετά πιθανό θεωρεί το 53% των ερωτώμενων το ενδεχόμενο η επιχείρησή του να έχει το επόμενο διάστημα σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας σε βαθμό να κινδυνεύει να κλείσει.

Μεθερμηνευόμενο αυτό το ποσοστό σε απόλυτους αριθμούς σημαίνει πως 225.000 επιχειρήσεις βρίσκονται στο «κόκκινο» και άλλες 215.000 φαίνεται αρκετά πιθανό να αντιμετωπίσουν κίνδυνο κλεισίματος.

Τα πιθανά λουκέτα συνεπάγονται κίνδυνο απώλειας 320.000 θέσεων απασχόλησης, όπου συμπεριλαμβάνονται εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί. Χάριν συγκρίσεως, να αναφέρουμε ότι μόλις 2 χρόνια πριν, τον Μάιο του 2009, κίνδυνο λουκέτου αντιμετώπιζε μόλις το 12%.

Αποτιμώντας το προηγούμενο εξάμηνο (δεύτερο του 2010), το 80% δήλωσε μείωση τζίρου, το 78% μείωση της ζήτησης, το 84% μείωση ρευστότητας, το 79% μείωση παραγγελιών προς τους προμηθευτές, το 45% μείωση επενδυτικής δραστηριότητας, και το 24% μείωση της απασχόλησης.

Σε ό,τι αφορά το επόμενο εξάμηνο (πρώτο εξάμηνο του 2011), το 70% προβλέπει μείωση τζίρου και ζήτησης, το 74% μείωση ρευστότητας, το 71% μείωση παραγγελιών, το 43% μείωση επενδύσεων, και το 18% μείωση απασχόλησης.

Εξ όσων απασχολούν προσωπικό, το 44% κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011 δήλωσε ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή μισθών των εργαζομένων, το 16% ότι αναγκάστηκε να μειώσει αποδοχές, ενώ το 30% δήλωσε ότι αναγκάστηκε, έστω και περιστασιακά, να μειώσει ώρες ή ημέρες εργασίας σε υπαλλήλους. Το φαινόμενο εμφανίστηκε με μεγαλύτερη ένταση σε μεταποίηση και υπηρεσίες και ασθενέστερα στο εμπόριο.

Σχετικά με τις οφειλές, το 29% έχει καθυστερήσει την καταβολή ενοικίου, το 31% έχει καθυστερημένες οφειλές σε ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση), το 36% στον ΟΑΕΕ, το 24% στο ΙΚΑ, το 27% στην εφορία (ΦΠΑ, ΦΜΥ, κ.λπ.), το 28% σε δάνεια, και το 32% σε προμηθευτές.

Συναλλαγές με επιταγές κάνει 1 στις 2 επιχειρήσεις. Το 45% έχει στα χέρια του επιταγές πελατών που δεν έχουν καλυφθεί ή είναι επισφαλείς.

Το 20% απευθύνθηκε σε τράπεζα για χρηματοδότηση. Περισσότερες από τις μισές αιτήσεις απορρίφθηκαν.

Ταυτότητα έρευνας: Η παρούσα εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη MARC AE, σε πανελλαδικό δείγμα 1200 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό), κατά το διάστημα 24 έως 31 Ιανουαρίου 2011. Στην έρευνα πραγματοποιείται η καταγραφή των τάσεων του οικονομικού κλίματος και η παρακολούθηση των βασικών δεικτών λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων κατά το β’ εξάμηνο του 2010, ενώ παράλληλα επιχειρείται οικονομική πρόβλεψη για το α’ εξάμηνο του 2011.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου « Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 296403. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Βασικό συμπέρασμα

Επιδείνωση για το 84% το τελευταίο εξάμηνο του 2010 και για το 68% το πρώτο εξάμηνο του 2011.

Κύρια ευρήματα

Το 87% πιστεύει ότι η επέκταση τύπου Mall θα οδηγήσει σε νέα λουκέτα

Στο 30% κυμάνθηκε η μείωση του τζίρου τον τελευταίο χρόνο

Το 60% θεωρεί αναγκαία τη δημιουργία κρατικού πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA