Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Διάγνωση δεξιοτήτων και αναγκών κατάρτισης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στον κλάδο των κατασκευών

Δεξιότητες, Κατάρτιση, Πιστοποίηση, Διάγνωση δεξιοτήτων, Ανάγκες κατάρτισης, Εξοικονόμηση ενέργειας, Κατασκευαστικός κλάδοςΤα τελευταία χρόνια, ο κλάδος των κατασκευών έχει συρρικνωθεί σημαντικά, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και μιας σειράς πολιτικών που εφαρμόστηκαν. Η παρούσα μελέτη έρχεται να διερευνήσει τις δυνατότητες η ανάκαμψη του κλάδου να στηριχθεί σε δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων.

Από την άλλη μεριά, παρατηρείται ότι σε σειρά επαγγελματικών ειδικοτήτων που σχετίζονται με τον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης και αποδοτικότητας των κτιρίων οι τεχνολογικές και θεσμικές αλλαγές είναι έντονες, ενώ, δεν υφίστανται προγράμματα κατάρτισης που θα διευκόλυναν την προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές αυτές. Το στοιχείο αυτό καθιστά κομβικής σημασίας παράγοντας τη δημιουργία ενός συστήματος κατάρτισης/πιστοποίησης των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε θέματα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος σε ειδικότητες που προέκυψαν μέσα από τη μελέτη και οι οποίες είναι οι εξής: υαλοτεχνίτης/ υαλοθέτης, τεχνίτης υδραυλικός, τεχνικός ψυκτικός, ηλεκτρολόγος και αλουμινοσιδηροκατασκευαστής.

Η μελέτη διακρίνεται σε δύο βασικά μέρη: στο πρώτο μέρος επιχειρείται η τεκμηρίωση της ανάγκης δημιουργίας προγραμμάτων κατάρτισης/πιστοποίησης δεξιοτήτων σε θέματα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, για επιλεγμένες ειδικότητες του κλάδου των κατασκευών. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται η διερεύνηση δημογραφικών, κοινωνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών, στο σύνολο των περιφερειών της χώρας, των επαγγελματικών κατηγοριών που στο πρώτο μέρος της μελέτης αναδείχθηκαν ως σημαντικές για την ανάκαμψη του κλάδου των κατασκευών και την διαμόρφωση και η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA