Δημοσιεύσεις / Αναδημοσιεύσεις

Διαβίωση, εργασία και COVID-19. Πρώτα ευρήματα – Απρίλιος 2020

Εκτός από τις βαρύτατες επιπτώσεις στην υγεία, η πανδημία του COVID-19 επέφερε σημαντικές και βαθιές αλλαγές και στον τρόπο ζωής και εργασίας των ανθρώπων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) ξεκίνησε μια διαδικτυακή έρευνα μεγάλης κλίμακας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο να εξετάσει τον αντίκτυπο στην ευημερία, την εργασία και την τηλεργασία και στην οικονομική κατάσταση των ανθρώπων που ζουν στην Ευρώπη. Τα τελικά αποτελέσματα θα δημοσιευθούν τον Σεπτέμβριο του 2020.

COVID-19, εργασιακές συνθήκες, τηλεργασία, ποιότητα ζωής, εξισορρόπηση επαγγελματικής/προσωπικής ζωήςΤα πρώτα ευρήματα δείχνουν συνολικά μείωση της ευημερίας των ανθρώπων. Πολλοί αναφέρουν υψηλά επίπεδα μοναξιάς σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα αισιοδοξίας για το μέλλον, με τους νέους και τους ανέργους να είναι αυτοί που κυρίως παρουσιάζουν χαμηλότερη ψυχική ευεξία.

Επίσης, διαφαίνεται μια πολύ μεγάλη πτώση της εμπιστοσύνης στην ΕΕ, τις εθνικές κυβερνήσεις και τα μέσα ενημέρωσης, με την εμπιστοσύνη να στρέφεται περισσότερο σε άλλους θεσμούς, όπως στην υγειονομική περίθαλψη και την αστυνομία.

Επιβεβαιώνεται μια αύξηση στην τηλεργασία (πάνω από το 30% στα περισσότερα κράτη μέλη – σχεδόν 4 στους 10 εργαζομένους στην ΕΕ) και ένα αίσθημα ανασφάλειας σχετικά με την εργασία (5% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι έχασαν τις θέσεις εργασίας τους μόνιμα και 23% προσωρινά), με μια δραματική μείωση του εργασιακού χρόνου (το 50% των εργαζομένων σε ολόκληρη την ΕΕ βίωσαν μείωση του χρόνου εργασίας τους).

Μία ομάδα που δοκιμάζεται ιδιαίτερα από την αλλαγή στα πρότυπα εργασίας ως αποτέλεσμα του COVID-19 είναι όσοι έχουν οικογένεια με παιδιά και ιδιαίτερα οι γονείς μικρών παιδιών, παρουσιάζοντας ιδιαίτερη δυσκολία εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής/οικογενειακής ζωής.

Τέλος, η έρευνα δείχνει μια συνολική χειροτέρευση της οικονομικής κατάστασης των ανθρώπων και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και βαθύτατη ανησυχία για το οικονομικό μέλλον τους, με πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες να έχουν ανεπαρκείς αποταμιεύσεις για να τα καταφέρουν χωρίς ένα εισόδημα για το προσεχές χρονικό διάστημα, με περίπου τα μισά από όλα τα νοικοκυριά να αναφέρουν δυσκολίες να αντεπεξέλθουν και με τους ανέργους και τους αυτοαπασχολουμένους να είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσχέρειες.

Βιβλιογραφική αναφορά: Eurofound (2020), «Διαβίωση, εργασία και COVID-19: Πρώτα ευρήματα – Απρίλιος 2020» (Living, working and COVID-19: First findings –April 2020), μτφ. Ι. Προφύρη, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Μάιος, σσ. 18

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA