Δημοσιεύσεις / Κείμενα γνώμης - πολιτικής

Γνωμοδότηση της ΓΣΕΒΕΕ για το Σχέδιο Νόμου «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις»

Το παρόν Κείμενο Γνώμης αποτελεί την αρχική Γνωμοδότηση της ΓΣΕΒΕΕ στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις» που υποβλήθηκε προς δημόσια διαβούλευση στις 23.11.2020.

Το Κείμενο Γνώμης αξιολογεί το υπό συζήτηση και ψήφιση νομοθέτημα διακρίνοντας τις ρυθμίσεις σε αυτές που κινούνται σε θετική κατεύθυνση και αυτές που κινούνται σε αρνητική κατεύθυνση και για τις οποίες η ΓΣΕΒΕΕ ζητά την επανεξέταση και αλλαγή τους.

Οι βασικές θετικές πρόνοιες του ΣχΝ είναι η καθιέρωση Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η κατάταξη της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ) στην τυπική  εκπαίδευση, ο ενισχυμένος ρόλος των κοινωνικών εταίρων σε συγκεκριμένα σημεία του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της διακυβέρνησης του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η δυνατότητα των αποφοίτων ΙΕΚ και Έτους Μαθητείας ΕΠΑΛ να παίρνουν μέρος σε κατατακτήριες εξετάσεις που διεξάγουν τα ΑΕΙ για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η προσπάθεια επαν-εισαγωγής ορισμένων ποιοτικών διαστάσεων στη λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης.

Αντιθέτως, οι σημαντικότερες αναφορές και ρυθμίσεις που θεωρούνται ανεπαρκείς ή προβληματικές είναι η εννοιολογική ασάφεια και άρση της αναγκαίας διάκρισης μεταξύ των εννοιών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, η δημιουργία δίχρονων σχολών πρόωρης κατάρτισης (Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης - ΕΣΚ) μετά το Γυμνάσιο, η σημαντική υποβάθμιση των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ, η έλλειψη δεσμεύσεων για την χρηματοδοτική ενίσχυση των ΕΠΑΛ και των Δημοσίων ΙΕΚ, ιδίως με τον εξοπλισμό κατάλληλων εργαστηριακών δομών και την συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η έλλειψη επαρκών μέτρων για την εξασφάλιση θέσεων μαθητείας ιδίως στις μικρές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, η εκχώρηση εκ μέρους του ΕΟΠΠΕΠ της αρμοδιότητας των εξετάσεων πιστοποίησης των αποφοίτων της μη τυπικής επαγγελματικής κατάρτισης σε ιδιωτικά εξεταστικά κέντρα.

Παράλληλα, το Κείμενο Γνώμης της ΓΣΕΒΕΕ καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για τα κυριότερα θέματα όπως η αναγκαία αναβάθμιση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ και οι διάφορες αναγκαίες ρυθμίσεις και αποφάσεις για  ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, και για τον ΕΟΠΠΕΠ.

Σχετικά παλαιότερα κείμενα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ:

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA