Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή για την Επαγγελματική Κατάρτιση: Θέματα ενδιαφέροντος και πολιτικές προτεραιότητες

Το παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συνιστά μια «ανταπόκριση» από την τρέχουσα λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Επαγγελματική Κατάρτιση (Advisory Committee for Vocational Training - ACVT) που έχει συσταθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρουσιάζει το θεματολόγιο εργασίας της ACVT και ειδικότερα θέματα αναφορικά με τη Μαθητεία, τα Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, την ευελιξία στην παροχή ΕΕΚ, την ιχνηλάτηση της πορείας των αποφοίτων της ΕΕΚ, τα Ευρωπαϊκά Επαγγελματικά Βασικά Προφίλ, την  ψηφιοποίηση της ΕΕΚ, τις πρωτοβουλίες ΕΕΚ για την πράσινη μετάβαση, το Σύμφωνο για τις δεξιότητες, τις δράσεις για την αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανειδίκευση, την αποτίμηση και επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, την συμβουλευτική σταδιοδρομίας / Διά βίου καθοδήγηση, τις εθνικές στρατηγικές δεξιοτήτων, την παρακολούθηση / διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων, τα έγγραφα Europass, τα μικρο-διαπιστευτήρια, την European Vocational Skills Week, τη διεθνοποίηση της ΕΕΚ, τη Συνεργασία με παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης και με καταρτιζόμενους και τέλος την διαδικασία ολοκληρωμένης προσέγγισης σχετικά με την ετήσια παρακολούθηση των χωρών μελών ως προς την εφαρμογή της Σύστασης του Συμβουλίου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και της Διακήρυξης του Osnabrück.

 

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA