Δημοσιεύσεις / Έρευνες οικονομικού κλίματος

Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Φεβρουάριος 2014

Καμία αισιοδοξία δεν προκύπτει από την αναλυτική αξιολόγηση των βασικών δεικτών του προηγούμενου διαστήματος. Για το β’ εξάμηνο του 2013, το 70% των επιχειρήσεων δήλωσε πως η κατάστασή του επιδεινώθηκε και μόνο το 7% των επιχειρήσεων δήλωσε πως βελτιώθηκε.

Εξετάζοντας πιο ενδελεχώς την αποτίμηση του τελευταίου εξαμήνου παρατηρούμε ότι οι πιο ευνοημένοι (σε σχετικούς πάντα όρους), με βάση τον κλάδο, βρίσκονται στη μεταποίηση (καθώς το 8% δήλωσε βελτίωση) και οι πιο απαισιόδοξοι στο εμπόριο (5,1%). Με βάση τα έτη λειτουργίας, οι πλέον ευνοημένες είναι οι επιχειρήσεις με διάρκεια ζωής 5-10 χρόνια (9,5% δήλωσαν βελτίωση) και στη χειρότερη θέση όσες έχουν διάρκεια ζωής 10-15 χρόνια (4,8% δήλωσε βελτίωση). Με βάση το τζίρο, ευνοημένες είναι οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις, με έσοδα που υπερβαίνουν τις 300.000 ευρώ, ενώ σε δυσχερή θέση βρίσκονται οι πολύ μικρές, με τζίρο κάτω από 50.000 ευρώ. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η αποτίμηση του τελευταίου εξαμήνου, με βάση τον αριθμό του προσωπικού. Σε πλεονεκτική θέση βρίσκονται όσοι απασχολούν πάνω από 5 άτομα (με το 14% να δηλώνει ότι βελτιώθηκε η θέση του), ενώ στη χειρότερη όσοι απασχολούν 1 άτομο (μόλις το 3,2% δήλωσε ότι βελτιώθηκε η θέση του) κι οι επιχειρηματίες που εργάζονται χωρίς προσωπικό (το 4,3 δήλωσε ότι βελτιώθηκε η θέση του). Τέλος, σε ό,τι αφορά την έδρα των επιχειρήσεων δεν εμφανίζεται κάποια διαφορά, καθώς λίγο – πολύ ίδια ποσοστά στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα (70,4% και 70,2%) δήλωσαν ότι επιδεινώθηκε η θέση τους.

Οι απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕΕ στο ερώτημα σχετικά με την κατάσταση της επιχείρησης το επόμενο εξάμηνο δεν προκαλεί καμία αισιοδοξία: το 51% προέβλεψε επιδείνωση. Μόνο το 16% δήλωσε ότι θα βελτιωθεί. Επιχειρώντας μια ανατομία, παρατηρούμε ότι οι πλέον αισιόδοξοι βρίσκονται στην μεταποίηση, στις μικρές επιχειρήσεις με διάρκεια ζωής κάτω των 5 ετών, έχουν τζίρο πάνω από 300.000 ευρώ και απασχολούν άνω των 5 ατόμων.

Ταυτότητα έρευνας: Η παρούσα εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη MARC AE, σε πανελλαδικό δείγμα 1204 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό), κατά το διάστημα 10 έως 14 Φεβρουαρίου 2014. Στην έρευνα πραγματοποιείται η καταγραφή των τάσεων του οικονομικού κλίματος και η παρακολούθηση των βασικών δεικτών λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων κατά το β’ εξάμηνο του 2013, ενώ παράλληλα επιχειρείται οικονομική πρόβλεψη για το α’ εξάμηνο του 2014.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου « Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 296403. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Βασικό συμπέρασμα

Κανένα αποτέλεσμα δεν έφεραν οι πολυαναμενόμενες μεταρρυθμίσεις, προς διάψευση των προσδοκιών που είχαν δημιουργηθεί με την ψήφισή τους για επιτάχυνση της εξόδου από την κρίση.

Κύρια ευρήματα

Σε μείωση των παραγγελιών στους προμηθευτές προχώρησε το 71% των επιχειρήσεων

Μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας το 2ο εξάμηνο δήλωσε το 46% των επιχειρήσεων

Το 29% όσων επιχειρήσεων φοβούνται λουκέτο τοποθετούν το ενδεχόμενο στο επόμενο εξάμηνο

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA