Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Ευρωπαϊκή ένωση, ελληνικό κράτος και περιφέρειες

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Ευρωπαϊκή ένωση, ελληνικό κράτος και περιφέρειες» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:Εκπαιδευτικό υλικό,Ευρωπαϊκή ένωση, ελληνικό κράτος και περιφέρειες,ΕΣΠΑ,Ευρωπαϊκά προγράμματα,Άδειες ασκήσεως επαγγέλματος,Άδεια λειτουργίας

  • Δομή και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Κράτος και μικρές επιχειρήσεις.
  • Η νέα διοικητική δομή της χώρας.
  • Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων και χωροταξικά θέματα για τις μικρές επιχειρήσεις.
  • Άδειες άσκησης επαγγελμάτων.
  • Προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα, εθνικοί πόροι και δράσεις)

Σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού αποτελεί η καλύτερη κατανόηση από τον εκπαιδευόμενο του τρόπου που λαμβάνονται οι αποφάσεις σε ευρωπαϊκό, κεντρικό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να εξοικειωθεί με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στη θέσπιση νομοθεσιών τόσο σε γενικό όσο και σε ειδικό επίπεδο και που αφορούν στη λειτουργία των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA