Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

ΕΚΤ, κοινωνικός διάλογος, θεσμική ενδυνάμωση, European Social Fund, Social partners, Social dialogue, κοινωνικοί εταίροιΣτην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή της Αρχής της Εταιρικότητας και στην ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στην υλοποίηση και παρακολούθηση των δράσεων του ΕΚΤ.

Στο ανωτέρω πλαίσιο οι ευρωπαϊκές οργανώσεις κοινωνικών εταίρων υλοποίησαν μία έρευνα για το βαθμό εφαρμογής της αρχής της εταιρικότητας και του ενεργού ρόλου των κοινωνικών εταίρων στην υλοποίηση και παρακολούθηση των δράσεων του ΕΚΤ.

Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής. Επίσης αναλύεται η περίπτωση των κοινωνικών εταίρων στην Ελλάδα η οποία συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον την τρέχουσα περίοδο καθώς η χώρα διανύει μία περίοδο «μη κανονικότητας» στην οποία η λειτουργία και η ισχύς των κοινωνικών εταίρων δοκιμάζονται.

Βιβλιογραφική αναφορά: Γιακούλας Δ. (2017), «Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου», Ενημερωτικά Σημειώματα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Δεκέμβριος, σσ. 12

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA