Δημοσιεύσεις / Αναδημοσιεύσεις

Καμπάνια SMEunited για τις Ευρωεκλογές 2019 #SMEs4Europe

Η  SMEunited, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εν όψει των Ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου 2019, μέσα από την καμπάνια της #SMEs4Europe προβάλλει τις θέσεις της σε διάφορα καίρια ζητήματα που αφορούν στις ΜΜΕ, οι οποίες πρέπει να μπουν ψηλά στην ατζέντα της ΕΕ. Αναδεικνύει πως το έλλειμα των δεξιοτήτων περιορίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τονίζει πως με τους μετασχηματισμούς στις αγορές εργασίας απαιτείται μεγαλύτερη αναγνώριση της επαγγελματικής κατάρτισης.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου της  SMEunited με θέμα τις δεξιότητες.

Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2019 – Οι Βιοτεχνίες και ΜΜΕ στην Ευρώπη αναζητούν με ζέση ειδικευμένο προσωπικό. Λόγω του ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού, ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη και αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και η μάθηση στον χώρο εργασίας αποτελούν τη βέλτιστη απάντηση στις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας. Η SMEunited καλεί τους φορείς χάραξης πολιτικής να μεταρρυθμίσουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για να αποκτήσουν όλοι δυνατές βασικές δεξιότητες, καθώς και να επενδύσουν σε ποιοτική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και μάθηση στον χώρο εργασίας περιλαμβανομένης της μαθητείας. Η πρόσβαση σε συνεχή κατάρτιση και σε ένα ενισχυμένο πρόγραμμα Erasmus για προώθηση της διασυνοριακής κινητικότητας των εκπαιδευόμενων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι επίσης άκρως απαραίτητα.

«Αυτή την εβδομάδα, η SMEunited συνεχίζει την καμπάνια της για τις Ευρωεκλογές με έμφαση στις αγορές εργασίας και τις δεξιότητες», ανακοίνωσε η Πρόεδρος της SMEunited, Ulrike Rabmer-Koller. «Οι αγορές εργασίας αλλάζουν ταχύτατα και οι ΜΜΕ μας έρχονται αντιμέτωπες με έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και αντιμετωπίζουν μια πραγματική αναντιστοιχία δεξιοτήτων, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες».

«Υπάρχει έντονη ανάγκη για στοχευμένες δράσεις πολιτικής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να συνεχίσει να πιέζει τα Κράτη Μέλη για εκσυγχρονισμό των συστημάτων τους εκπαίδευσης και κατάρτισης», είπε στη συνέχεια. Στόχος πρέπει να είναι να συνταιριαστούν τα συστήματα αυτά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Συγκεκριμένα, βασικές δεξιότητες (γραφή, ανάγνωση, πραγματοποίηση υπολογισμών) και σταθερές κύριες ικανότητες (περιλαμβανομένης της γνώσης ψηφιακών και της επιχειρηματικότητας) θα πρέπει να διασφαλιστούν για όλους. Βάσει αυτού, εναλλασσόμενα συστήματα κατάρτισης και μαθητεία θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα άτομα αποκτούν ένα καλό μείγμα τεχνικών, ψηφιακών, και οριζόντιων δεξιοτήτων. «Επιπλέον», είπε η κα Rabmer-Koller, «αυτές οι ταχύτατες αλλαγές συνεπάγονται ότι πρέπει να καταστεί πραγματικότητα η πρόσβαση των επιχειρηματιών και του προσωπικού σε συνεχή κατάρτιση. Προκειμένου να διατηρήσουν την απασχολησιμότητά τους, οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι έτοιμοι για επανακατάρτιση ή αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Η απασχολησιμότητα πρέπει να είναι μια κοινή ευθύνη».

H ποιότητα και η ελκυστικότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μπορεί να ενισχυθεί μόνο μέσω της αριστείας και της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα. «Χρειαζόμαστε επαγγελματική κατάρτιση σε τριτοβάθμιο επίπεδο που θα ταιριάζει με τις τρέχουσες τάσεις στην αγορά εργασίας», επεσήμανε. Επιπλέον, πρέπει να βελτιωθεί η εικόνα της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη για να καταστεί ελκυστική η πρακτική πτυχή της εμπειρίας. Αναφορικά με αυτό, προσέθεσε ότι οι «επιχειρήσεις πρέπει να αναγνωριστούν πραγματικά ως αυθεντικοί τόποι μάθησης και οι ΜΜΕ συγκεκριμένα ως ένα μοναδικό περιβάλλον εργασίας».

Για να διασφαλιστεί ότι η προσφορά επιτόπιας κατάρτισης θα παρέχεται όπως πρέπει, επέμεινε ότι «πρέπει να αναπτυχθεί μια ισχυρότερη σύμπραξη ΜΜΕ και παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Οι ΜΜΕ μας θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη μετάβαση στην ψηφιακή και στην πράσινη οικονομία μόνο έχοντας μεγαλύτερες δημόσιες επενδύσεις και προσιτό κόστος κατάρτισης στο πλευρό τους», είπε καταλήγοντας.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA