Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης ως πυλώνας του ασφαλιστικού συστήματος

 

Καθώς τα συνταξιοδοτικά συστήματα δέχονται  έντονες δημοσιονομικές πιέσεις εδώ και αρκετές δεκαετίες, κυρίως όμως από το 2010 και μετά, οπότε και οι συνθήκες ώθησαν σε περικοπές συντάξεων, προέκυψε η ανάγκη να μελετηθούν πιθανές εναλλακτικές επιλογές για τη διασφάλιση ενός επαρκούς εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση. Μια εξ αυτών των επιλογών φάνηκε να είναι και τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ). Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην παρουσίαση σειράς παραμέτρων που σχετίζονται με τον διάλογο που έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια, και στη χώρα μας, σχετικά με τα ΤΕΑ. Έτσι, στη μελέτη αποσαφηνίζονται ζητήματα που σχετίζονται με την ύπαρξη και τη λειτουργία των ΤΕΑ τόσο διακριτά όσο και σε σχέση με τα διαφορετικά είδη των συνταξιοδοτικών συστημάτων επί τη βάση της χρηματοδότησής τους, αναδεικνύονται θέματα που σχετίζονται με τις πρακτικές στο ζήτημα αυτό τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των διαφορετικών κρατών - μελών, του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας τους και του κρίσιμου ζητήματος της εποπτείας τους. Επιπλέον παρέχονται παραδείγματα που βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει τα θετικά σημεία των ΤΕΑ αλλά και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή τους.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA