Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Τεχνική κατάρτιση μονωτών στεγανοποιητών

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Τεχνική κατάρτιση μονωτών στεγανοποιητών» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 • Βασικές έννοιες και απαιτήσεις στην κατασκευή των σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ).
 • Κατασκευή ΣΣΕΘ.
 • Βασικές έννοιες και απαιτήσεις στη θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων με άλλες μεθόδους.
 • Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων με άλλες μεθόδους.
 • Βασικές έννοιες και απαιτήσεις στη θερμομόνωση δωμάτων και στεγών.
 • Θερμομόνωση δωμάτων και στεγών.
 • Βασικές έννοιες και απαιτήσεις στη στεγανοποίηση δωμάτων με ασφαλτικές μεμβράνες.
 • Στεγανοποίηση δωμάτων με ασφαλτικές μεμβράνες.
 • Βασικές έννοιες και απαιτήσεις στη στεγανοποίηση δωμάτων με συνθετικές θερμοπλαστικές μεμβράνες (PVC, TPO κ.λπ).
 • Στεγανοποίηση δωμάτων με συνθετικές θερμοπλαστικές μεμβράνες (PVC, TPO κ.πλ).

Σκοπός του υλικού είναι η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση εργασιών θερμομόνωσης σε εξωτερικούς τοίχους, δώματα και στέγες, καθώς και για τη στεγανοποίηση δωμάτων με ασφαλτικές και συνθετικές θερμοπλαστικές μεμβράνες, σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, βάσει των απαιτήσεων των εθνικών προτύπων μόνωσης και στεγανοποίησης.

Γενικότερα, στοχεύει (α) στην κατανόηση και γνώση των τεχνικών απαιτήσεων που θέτουν τα νέα εθνικά πρότυπα για τους τεχνίτες μόνωσης και στεγανοποίησης, στην εκτέλεση εργασιών θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων, δωμάτων και στεγών καθώς και στις εργασίες στεγανοποίησης δωμάτων με ασφαλτικές και συνθετικές θερμοπλαστικές μεμβράνες και (β) στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την ορθή εφαρμογή στην πράξη των τεχνικών απαιτήσεων που θέτουν τα νέα εθνικά πρότυπα για τους τεχνίτες μόνωσης και στεγανοποίησης, στην εκτέλεση εργασιών θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων, δωμάτων και στεγών καθώς και στις εργασίες στεγανοποίησης δωμάτων με ασφαλτικές και συνθετικές θερμοπλαστικές μεμβράνες.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA