Δημοσιεύσεις / Έρευνες οικονομικού κλίματος

Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Ιούλιος 2018

Η έρευνα οικονομικού κλίματος για τις μικρές επιχειρήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το α’ εξάμηνο του 2018 συνδέεται σε ένα βαθμό με την αναμενόμενη έξοδο της ελληνικής οικονομίας από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής.

Η έξοδος της χώρας μας από τα μνημόνια αποτελεί αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη. Ωστόσο η έξοδος αυτή βρίσκει την οικονομία μας κατά 25% συρρικνωμένη σε σχέση με την έναρξη της κρίσης, με διπλάσια ανεργία σε σχέση με το 2010 και με σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα.

Αυτά τα διαρθρωτικά προβλήματα φαίνονται και από τα ευρήματα της έρευνας καθώς:

  • Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν πλέον προσαρμόσει την δραστηριότητα τους μέσα σε ένα περιοριστικό οικονομικό περιβάλλον και αυτό σε ένα βαθμό εξηγεί και την αργή τους επανάκαμψη.

 

 

  • Έχει παγιωθεί ένας νέος οικονομικός δυϊσμός στην πραγματική οικονομία, με αποτέλεσμα να προκαλούνται έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις προς τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτή η διαδικασία μετασχηματισμού έκανε αισθητή την παρουσία της το καλοκαίρι του 2015, με αποτέλεσμα οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες επιβίωσαν στην πρώτη φάση της ύφεσης (2010-2014), να δυσκολεύονται να επανακάμψουν. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί μια δεύτερη εκδοχή δυϊσμού, μεταξύ επιχειρήσεων που γεννήθηκαν μέσα στην κρίση και προσάρμοσαν τα οικονομικά τους στοιχεία σε μια δύσκολη συγκυρία διατηρώντας χαμηλές προσδοκίες για το μέλλον, και εκείνων των επιχειρήσεων που προηγήθηκαν της κρίσης, οι οποίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα.

Και σε αυτή την έρευνα συνεχίζεται η κάμψη των αρνητικών δεικτών, κάτι που παρατηρούμε στις τελευταίες 3 εξαμηνιαίες έρευνες. Δεν φαίνεται μάλιστα να υπάρχει επιβράδυνση της τάσης. Ωστόσο η σαφής αυτή βελτίωση των δεικτών αντισταθμίζεται σε ένα βαθμό από υφιστάμενες διαρθρωτικές αδυναμίες.

Έτσι, παράλληλα με την ύπαρξη ενός αριθμού επιχειρήσεων που ανταποκρίνεται και συμβαδίζει με την αναπτυξιακή δυναμική, παραμένει ασθενικό ένα σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων (περίπου 50%) που φαίνεται να διέπεται από τα χαρακτηριστικά της «επιχειρηματικότητας ανάγκης», αλλά συνεισφέρει σημαντικά στην απασχόληση και στην κοινωνική συνοχή.

Τα διαρθρωτικά προβλήματα είναι περισσότερο εμφανή στον κλάδο του εμπορίου στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (με 1 εργαζόμενο) και στους αυτοαπασχολούμενους όπου καταγράφονται και οι μεγαλύτερες απώλειες.

Τις καλύτερες επιδόσεις παρουσιάζουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις (με πάνω από 5 εργαζόμενους ή με πάνω από 300 χιλ. € τζίρο) καθώς και οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μέσα στην κρίση (έως 10 χρόνια).

Ταυτότητα έρευνας: Η παρούσα εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη MARC AE, σε πανελλαδικό δείγμα 1003 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό), κατά το διάστημα 9 έως 20 Ιουλίου 2018. Τα πρωτογενή δεδομένα οικονομικών και επιχειρηματικών προσδοκιών χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την κατασκευή των δεικτών ευρωπαϊκού οικονομικού κλίματος και είναι συγκρίσιμα με τα στοιχεία άλλων χωρών της ΕΕ. Στην έρευνα υπάρχει μια σαφής καταγραφή των τάσεων του οικονομικού
κλίματος καθώς και η παρακολούθηση των βασικών δεικτών λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων κατά το 1ο εξάμηνο του 2018, ενώ παράλληλα επιχειρείται οικονομική πρόβλεψη για το 2ο εξάμηνο του 2018

Βασικό συμπέρασμα

Συνεχίζεται αργά αλλά σταθερά η βελτίωση των οικονομικών δεικτών με σημαντικά ωστόσο διαρθρωτικά προβλήματα. Ζητούμενο η συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων στο μέρισμα ανάπτυξης.

Κύρια ευρήματα

Για πρώτη φόρα στην γενική αποτίμηση της κατάστασης των επιχειρήσεων η επιδείνωση είναι μικρότερη (47%) από την βελτίωση και σταθερότητα μαζί (53%)

Για πρώτη φορά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές καταγράφουν τα μικρότερα ποσοστά σε σχέση με όλες τις προηγούμενες έρευνες

Η μείωση της φορολογίας και του ΦΠΑ αποτελούν κατά συντριπτικό ποσοστό (80%) τα μέτρα που θεωρούν οι επιχειρήσεις ότι θα ενίσχυαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA