Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Διερεύνηση των προοπτικών ανάπτυξης της διασυνοριακής επιχειρηματικής συνεργασίας σε επίπεδο πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Μακεδονία και Θράκη

 

Οι προοπτικές ανάπτυξης της διασυνοριακής επιχειρηματικής συνεργασίας σε επίπεδο πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στη Μακεδονία και Θράκη παρουσιάζουν αυξημένη δυσκολία. Επιπρόσθετα με το αβέβαιο οικονομικό και πολιτικό παγκόσμιο και τοπικό περιβάλλον, τα οποία είναι επιβαρυντικά στοιχεία, τα όμορα κράτη με την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας παρουσιάζουν μια σειρά παραγόντων που καθιστούν, μέχρι στιγμής, αναποτελεσματικό το επίπεδο διασυνοριακών συνεργασιών. Ορισμένοι από του παράγοντες αυτούς είναι το  χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο σε σχέση με το αντίστοιχο της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και η έλλειψη σχετικών οργανωμένων φορέων για την υλοποίηση τέτοιου είδους συνεργασιών στα όμορα με τη Βόρεια Ελλάδα κράτη.

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση των προοπτικών ανάπτυξης της διασυνοριακής επιχειρηματικής συνεργασίας σε επίπεδο πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή. Οι στόχοι είναι να διερευνηθεί και ενδεχομένως να ποσοτικοποιηθεί ο βαθμός δυναμικής και ετοιμότητας των επιχειρήσεων για την πραγμάτωση τέτοιου είδους συνεργασιών, συνεργειών, μεταφοράς τεχνογνωσίας, προώθησης/εφαρμογής καινοτομιών, καθώς και ο εντοπισμός προβλημάτων και προτάσεις ενεργειών/ υιοθέτησης πολιτικών για τη βελτιστοποίηση της συνεργασίας.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA