Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Οι γυναίκες στην ψηφιακή εποχή: Το ψηφιακό χάσμα ως παράγοντας όξυνσης της έμφυλης ανισότητας

γυναίκες, women, digital skills, ψηφιακές δεξιότητες, digital skills gap, ψηφιακό χάσμα, ψηφιακή ισότητα, τεχνολογία, έμφυλες ανισότητεςH αναζήτηση στρατηγικών για την επίτευξη «ψηφιακής ισότητας» καθίσταται προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν μια ιδιαιτέρως αντιφατική κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώνεται στις ολοένα πιο ψηφιοποιημένες κοινωνίες· τον «ψηφιακό αναλφαβητισμό» των νέων να αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο και ένα νέο παγκόσμιο χάσμα δεξιοτήτων να αναδύεται, με το «φύλο» να αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες ως προς την αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Φαντάζει πράγματι παράδοξο το γεγονός ότι, σε μια Ευρώπη που προσπαθεί να αποκτήσει ψηφιακό πλεονέκτημα στη νέα οικονομία που αναδύεται στο πλαίσιο της λεγόμενης 4ης βιομηχανικής επανάστασης, τα πράγματα φαίνεται να οπισθοδρομούν, με το ψηφιακό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) να διευρύνεται.

Στο παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα παρουσιάζεται αφενός η κατάσταση σχετικά με την παρουσία των γυναικών στο χώρο των θετικών και τεχνολογικών επιστημών, με ιδιαίτερη αναφορά στην επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ. Αφετέρου γίνεται αναφορά στις πολιτικές για την ποιοτική αύξηση της συμμετοχής τους στον τομέα των ΤΠΕ, προκειμένου για την ανατροπή στερεοτύπων και στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Βιβλιογραφική αναφορά: Προφύρη Ι. (2018), «Οι γυναίκες στην ψηφιακή εποχή: Το ψηφιακό χάσμα ως παράγοντας όξυνσης της έμφυλης ανισότητας», Ενημερωτικά Σημειώματα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Απρίλιος, σσ.16

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA