Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Η εφαρμογή του θεσμού της Μαθητείας στην Ελλάδα: η εμπειρία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Το παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα αποτελεί επικαιροποιημένη μορφή της εισήγησης που παρουσιάστηκε στο διαδικτυακό workshop: «Πώς λειτουργεί η διττή επαγγελματική κατάρτιση στη Γερμανία και την Ελλάδα, με έμφαση στις επιχειρήσεις» που οργανώθηκε από το Ελληνο-γερμανικό Επιμελητήριο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Future4VET.

Αποσκοπεί να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία της εμπειρίας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από την συμμετοχή τους στην εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το κείμενο δομείται πάνω σε τρεις άξονες: ο πρώτος αφορά μια σύντομη παρουσίαση της εφαρμογής της Μαθητείας και του δυικού συστήματος εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ο δεύτερος στην παρουσία των ΜμΕ στην Ελλάδα και ο τρίτος άξονας στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ στην Ελλάδα ως προς την εφαρμογή της θεσμού της μαθητείας αλλά και τα πλεονεκτήματα της. Το κείμενο καταλήγει στην ανάγκη υποστήριξης των ΜμΕ στην Ελλάδα έτσι ώστε να συμβάλλουν και από την μεριά τους στη διαμόρφωση ποιοτικών θέσεων μαθητεία με την παροχή ενός δημιουργικού περιβάλλοντος μάθησης για τους νέους ανθρώπους.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA