Δημοσιεύσεις / Έρευνες οικονομικού κλίματος

Μια νέα αρχή για την μετα-Covid εποχή στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Αποτύπωση του οικονομικού περιβάλλοντος: μία ανάλυση από την οπτική του τουρισμού

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της οικονομικής κατάστασης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στο μεταίχμιο μιας εποχής που ορίζεται από τα λοκ ντάουν του 2020 και 2021. Μετά από πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Καβάλας ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) η εκπόνηση μίας μελέτης στην οποία αφενός να αποτυπώνεται η οικονομική κατάσταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικονομίας της ευρύτερης περιοχής και αφετέρου να προκύπτουν μία σειρά από συμπεράσματα και προτάσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την προώθηση των αναπτυξιακών προοπτικών της.

Η Περιφερειακή Ενότητας Καβάλας αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση καθώς χαρακτηρίζεται από έντονο δυισμό ο οποίος προκύπτει από τη διαφορετική διάρθρωση της οικονομίας της Καβάλας σε σχέση με εκείνη της Θάσου. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μία σειρά από αντικρουόμενες κατευθύνσεις που συχνά οδηγούν σε απώλεια ευημερίας για το σύνολο της περιοχής. Γνώμονάς μας είναι μία όσο το δυνατόν περισσότερο ολιστική οπτική στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής και η διατύπωση προτάσεων με στόχο τη βιώσιμη και περιεκτική ανάπτυξή της.

Από την ανάλυσή μας δε θα μπορούσε να απουσιάζει η συγκυρία της πανδημίας του κορωνοϊού και της κρίσης που έχει επιφέρει στην επιχειρηματικότητα της Καβάλας, όπως εκδηλώθηκε σε διαφορετικό βαθμό και ένταση μεταξύ ποικίλων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Η μέθοδος που ακολουθούμε για τη προσέγγιση του θέματος είναι ο συνδυασμός δευτερογενών ποσοτικών και πρωτογενών ποιοτικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, η μελέτη ξεκινά με την ανάλυση δευτερογενών ποσοτικών δεδομένων για την οικονομία της περιοχής και συνεχίζεται με την ανάλυση αντίστοιχων δεδομένων για τους κλάδους των καταλυμάτων και της εστίασης. Με βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση αυτή επιχειρούμε μία πιο ποιοτική εμβάθυνση σε συγκεκριμένες πτυχές του θέματος μας μέσα από τη διοργάνωση ομάδων εστιασμένης συζήτησης (focus groups) με επαγγελματίες του τομέα του τουρισμού από την ευρύτερη περιοχή.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA