Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και ο ρόλος των μικρών επιχειρήσεων: Η περίπτωση της οικονομίας της πλατφόρμας

H παρούσα μελέτη παρουσιάζει την περίπτωση της οικονομίας της πλατφόρμας ως νέο επιχειρηματικό μοντέλο μικρών επιχειρήσεων. Αρχικά, μέσα από βιβλιογραφική έρευνα, γίνεται μία επισκόπηση του πλαισίου για την οικονομία της πλατφόρμας και μία αποτίμηση των επιδράσεων της ανάπτυξης της οικονομίας της πλατφόρμας στην οικονομία.

Ακολουθεί ποιοτική και ποσοτική έρευνα για να διερευνηθούν καλές πρακτικές και η αντιπροσωπευτική εικόνα της πραγματικότητας στην οικονομία της πλατφόρμας. Τα συμπεράσματα της ποιοτικής έρευνας αφορούν στις συνθήκες εισόδου των επιχειρήσεων στις πλατφόρμες, στους όρους συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και πλατφορμών, στις συνθήκες αγοράς, στις αλλαγές επιχειρηματικού μοντέλου για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, στον θεσμικό ρόλο των πλατφορμών και στους κοινούς τόπους προβληματισμών μεταξύ των κλάδων ενδιαφέροντος.

Τα συμπεράσματα της ποσοτικής έρευνας αφορούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, στις επιδράσεις της οικονομίας της πλατφόρμας στην οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, στις διαφοροποιήσεις μεταξύ επιχειρηματιών που συμμετέχουν στην οικονομία πλατφόρμας και επιχειρηματιών που δεν συμμετέχουν σε αυτήν αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων. Τέλος, παρουσιάζονται καλές πρακτικές και προτάσεις για παρεμβάσεις, έτσι ώστε να βελτιωθεί η θέση των μικρών επιχειρήσεων στις αλλαγές που προκύπτουν από την ανάπτυξη της οικονομίας της πλατφόρμας (ανάπτυξη ρυθμιστικών δομών και δομών στήριξης, ανάπτυξη θεσμικού & νομικού πλαισίου, παροχή οικονομικής στήριξης).

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA