Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδικός Χάρτης προσαρμογής του επαγγέλματος «Επαγγελματίας οπτικοακουστικού τομέα (Ειδικός διαχείρισης ήχου και εικόνας)»

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί τη δράση του Εργαστηρίου πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών στα επαγγέλματα με στόχο να καλύψει ένα σημαντικό κενό στρατηγικής πληροφόρησης, όπως εντοπίζεται σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Αυτό αφορά στην έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, εξελίξεων και μεταβολών που επιδρούν στο ευρύτερο επιχειρηματικό, θεσμικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται και εξελίσσονται μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματικές δραστηριότητες.

Βασικό αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι η εκπόνηση Οδικών Χαρτών για την προσαρμογή των επαγγελμάτων στις επικείμενες μεταβολές. Οι Οδικοί Χάρτες αναμένεται να επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να αποτελέσουν διαρκείς οδηγούς δράσης για την αποτελεσματική ανταπόκριση, τόσο των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής και εκπροσώπησης όσο και των ίδιων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών στις επερχόμενες αλλαγές, ενισχύοντας τρόπο τινά τη προσαρμοστική ικανότητά τους.

Ο παρών Οδικός Χάρτης αφορά στο επάγγελμα του «Επαγγελματία οπτικοακουστικού τομέα (Ειδικός διαχείρισης ήχου και εικόνας)» και συνοψίζει τα σημαντικότερα ευρήματα, όπως προέκυψαν από τη διαδικασία διερεύνησης των προοπτικών του επαγγέλματος.

Η δραστηριότητα του «Επαγγελματία οπτικοακουστικού τομέα» αφορά μία «ομπρέλα» ειδικοτήτων σε έναν αναπτυσσόμενο δημιουργικό κλάδο γύρω από την επεξεργασία ήχου και εικόνας. Δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον όπου οι νέες τεχνολογίες, το διαδίκτυο και οι πλατφόρμες διανομής δίνουν νέες δυνατότητες οπτικοακουστικής έκφρασης και δημιουργικότητας. Ωστόσο, αδύναμο σημείο του επαγγέλματος είναι ότι παραμένει εν πολλοίς αχαρτογράφητο, με κενά στα επαγγελματικά περιγράμματα και ελλιπή απογραφή αντικειμένων, ειδικοτήτων, επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Μεγάλο στοίχημα για τον τομέα είναι η ενίσχυση και διεύρυνση των χρηματοδοτικών εργαλείων, η προσέλκυση ξένων παραγωγών και η ενίσχυση των συνεργατικών μοντέλων ως πτυχές μίας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής ενίσχυσης.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA