Δημοσιεύσεις / Αναδημοσιεύσεις

Προωθώντας την αποτελεσματική μάθηση στην ψηφιακή εποχή. Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί πρέπει να αναθεωρήσουν τις στρατηγικές τους, προκειμένου να αυξήσουν την ικανότητά τους για καινοτομία και να αξιοποιήσουν πλήρως το σχετικό δυναμικό των ψηφιακών τεχνολογιών και του ψηφιακού περιεχομένου.

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών (European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations - DigCompOrg). Ο κύριος στόχος του πλαισίου DigCompOrg είναι (i) να ενθαρρύνει τον αναστοχασμό και την αυτο-αξιολόγηση εντός των εκπαιδευτικών οργανισμών, καθώς σταδιακά εμβαθύνουν στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση και (ii) να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν παρεμβάσεις για την ενσωμάτωση και την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών μάθησης.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA