Δημοσιεύσεις / Κείμενα γνώμης - πολιτικής

Σχόλια και επισημάνσεις για το σχέδιο ΚΥΑ του Υπουργείου Τουρισμού «Προγράμματα Κατάρτισης στον τομέα του Τουρισμού»

Ο τουρισμός, ως οικονομική δραστηριότητα, επιδρά σε πολλούς κλάδους της οικονομίας Επιπρόσθετα, ως «βιομηχανία» έντασης εργασίας ο τουρισμός προσελκύει εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης με κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την κάλυψη των απαιτήσεων εργοδοτών και πελατών. Σε αυτό το πλαίσιο η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού - αναγκαία συνθήκη στην ανεπτυγμένη ή αναπτυσσόμενη τουριστική «βιομηχανία» προϋποθέτει την ύπαρξη ενός προσεκτικά σχεδιασμένου συστήματος τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στο παρόν κείμενο, επιχειρείται μια κριτική ανάγνωση του σχεδίου ΚΥΑ του Υπουργείου Τουρισμού με στόχο τον εμπλουτισμό του διαλόγου αναφορικά με τα σχεδιαζόμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα αναδεικνύουν:  

  1. τη σχέση τουρισμού-πολιτισμού, τουρισμού - επιχειρηματικότητας,
  2. την έννοια της «τοπικότητας»,

και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, στην αειφόρο ή βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στην προσαρμοστικότητα, καθιστώντας τους ικανούς στην επικοινωνία και ευαισθητοποιημένους στη διαπολιτισμική επικοινωνία παράγοντες που αποτελούν πυλώνες της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος σε ένα ευρύτερο πλαίσιο του παραδείγματος του ελληνικού τουρισμού.

Το παρόν Κείμενο Γνώμης εκπονήθηκε στο πλαίσιο έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA