ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Στήριξη επιχειρηματικότητας

Λίγα λόγια για το θεματικό πεδίο

Το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν, είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Ο ανταγωνισμός που επικρατεί τόσο σε εθνικό, όσο και διεθνές επίπεδο είναι μεγάλος, ριζικές τεχνολογικές αλλαγές συντελούνται διαρκώς, ενώ η εγχώρια ζήτηση μειώνεται. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως το υψηλό ποσοστό αυτοαπασχόλησης, το μικρό μέγεθος, η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ο χαμηλός βαθμός καινοτομίας και οι περιορισμένες συνεργασίες, διαμορφώνουν τις προκλήσεις στο επιχειρηματικό τοπίο της χώρας.

Στο περιβάλλον αυτό, η στήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας αποτελεί βασική προτεραιότητα των επόμενων ετών, προκειμένου να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τις ΜΜΕ που θα τις οδηγήσουν στο δρόμο της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.

Για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η στήριξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί ένα από τα βασικά πεδία δραστηριοποίησης και ενεργοποιείται γύρω από τους παρακάτω άξονες:

  • Καινοτομία, ανάπτυξη, ποιότητα και διαφοροποίηση προϊόντων/υπηρεσιών, τεχνολογική ανάπτυξη, διανοητική ιδιοκτησία και εξωστρέφεια.
  • Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και ψηφιακός μετασχηματισμός ΜΜΕ.
  • Συνέργειες, συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters) και επιχειρηματικά δίκτυα
  • Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός επιχειρήσεων
  • Πρόσβαση επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και έγκαιρη προειδοποίηση επιχειρήσεων με προβλήματα βιωσιμότητας

Οι επιδιώξεις μας

Επιδιώξεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτελούν η ενίσχυση της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η βελτίωση της λειτουργίας τους και η προσαρμογή τους στις σύγχρονες ανάγκες της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων επιχειρηματικής υποστήριξης.

Τι κάνουμε

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για να συμβάλλει στη στήριξη της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συλλέγει στοιχεία, παρακολουθεί και μελετά επιστημονικά τα σχετικά θέματα. Παράλληλα,  συμμετέχει ενεργά στον κοινωνικό διάλογο, καθώς εκπονεί θέσεις και προωθεί προτάσεις εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας προς τους φορείς χάραξης πολιτικής, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι απόψεις και τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το σημαντικότερο τμήμα των δράσεών του για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας είναι ο σχεδιασμός  δράσεων και εργαλείων υποστήριξης για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν να επενδύσουν στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τις συνεργασίες, ως στρατηγικές επιλογές για την διαφοροποίησή τους και επιθυμούν να ενταχθούν σε ομάδες και δίκτυα επιχειρήσεων με κοινούς σκοπούς και στόχους επιλέγοντας τη συνεργασία και την «ανοικτή καινοτομία» ως μέσο για την βιώσιμη ανταγωνιστική λειτουργία και ανάπτυξη τους.

Επιπλέον, υποστηρίζει τις επιχειρήσεις οι οποίες αναζητούν γνώση και καθοδήγηση στα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα ή προσδοκούν ανάπτυξη της δραστηριότητας και ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA