Ποιοι είμαστε

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ
Αξιολογούμε

πολιτικές και προωθούμε
προτάσεις και θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ

Σχεδιάζουμε & υλοποιούμε

μελέτες και έρευνες

Αναπτύσσουμε

μεθόδους και εργαλεία υποστήριξης επιχειρήσεων

Υλοποιούμε

έργα ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων
και του ανθρώπινου δυναμικού τους

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ
Η δημιουργία και διάχυση

επιστημονικής γνώσης για θέματα
που ενδιαφέρουν τις μικρές
επιχειρήσεις

Η ενδυνάμωση

του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ ως εθνικού
κοινωνικού εταίρου και των
ομοσπονδιών μελών της

Η ενίσχυση

των επιχειρήσεων και του
ανθρωπίνου δυναμικού για την
προσαρμογή τους στο
μεταβαλλόμενο οικονομικό
περιβάλλον

TO ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Να αναδείξουμε το ρόλο των μικρών επιχειρήσεων ως
καθοριστικό και δυναμικό συντελεστή της κοινωνικής
και οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας.

Συνδεόμενοι Φορείς
ΓΣΕΒΕΕ

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος

Η ΓΣΕΒΕΕ ιδρύεται το 1919 με σκοπό την υπεράσπιση προαγωγή και κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων της Ελλάδας.

ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΣΕΒΕΕ

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ιδρύεται το 1995 με σκοπό να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των εργοδοτών και εργαζομένων ελληνικών επιχειρήσεων στην επαγγελματική κατάρτιση, την επιμόρφωση και τη δια βίου μάθηση.

Παρουσίαση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένες τις δράσεις, τα έργα και τις μελέτες που έχουν υλοποιηθεί την περίοδο 2007-2015 από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

Ιδρύεται το Δεκέμβριο το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ έπειτα από πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου και του πρόεδρου της Δημήτρη Ασημακόπουλου. Παράλληλα σχεδιάζεται το πρώτο εκπαιδευτικό έργο του.

Πραγματοποιείται η μετεγκατάσταση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε νέο ιδιόκτητο κτίριο, στην οδό Αριστοτέλους 46, σχεδιασμένο από τον καταξιωμένο αρχιτέκτονα Κυριάκο Κυριακίδη. Παράλληλα, προχωρά στην στελέχωση του με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό.

Διενεργείται και παρουσιάζεται για πρώτη φορά η Έρευνα Οικονομικού Κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις. Μέχρι σήμερα, η έρευνα πραγματοποιείται σε εξαμηνιαία βάση και πανελλαδικό επίπεδο, αποτυπώνοντας τις τάσεις του οικονομικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Επεκτείνεται η δράση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τη λειτουργία δομών στη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα, την Πάτρα και το Ηράκλειο, με στόχο την υποστήριξη των ομοσπονδιών μελών της ΓΣΕΒΕΕ και την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού τους στην περιφέρεια.

Αναπτύσσονται μηχανισμοί και δομές υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων με τη λειτουργία του δικτύου επιχειρηματικότητας, της μονάδας καινοτομίας και συνεργατικών σχηματισμών και του γραφείου ισότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Το Ινστιτούτο ενισχύει την παρουσία του στο χώρο της κατάρτισης και διά βίου εκπαίδευσης αναλαμβάνοντας επικεφαλής ένωσης φορέων των Κοινωνικών Εταίρων με στόχο την υλοποίηση δράσεων επανακατάρτισης εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων, το οποίο συμπεριλήφθηκε στις καλές πρακτικές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Εκλέγεται το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΓΣΕΒΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, τη θέση του νέου προέδρου αναλαμβάνει ο Γιώργος Καββαθάς. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πιστοποιείται με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Συμβάλλει στην αναβάθμιση του Κοινωνικού Διαλόγου στην Ελλάδα μέσα από τη συνεργασία με τα Ινστιτούτα των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO).

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναλαμβάνει επικεφαλής φορέας σε κοινή δράση των Ινστιτούτων των Κοινωνικών Εταίρων για τις δεξιότητες, συμβάλλοντας στη δημιουργία του Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας. Την ίδια χρονιά ολοκληρώνονται με επιτυχία τα έργα ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013 από τα οποία υποστηρίχθηκαν περισσότερες από 2.500 επιχειρήσεις, 52 ομοσπονδίες της ΓΣΕΒΕΕ, αναπτύχθηκαν 11 συνεργατικοί σχηματισμοί, εκπονήθηκαν πάνω από 65 μελέτες, έρευνες και εκπαιδευτικά υλικά, υλοποιήθηκαν πάνω από 800 σεμινάρια με 20.000 συμμετέχοντες.

Επανεκλέγεται πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ο Γιώργος Καββαθάς και εκλέγεται νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναπτύσσει την στρατηγική για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, σχεδιάζοντας νέα έργα και δράσεις.

Το Διοικητικό συμβούλιο

Καββαθάς Γιώργος

Πρόεδρος ΔΣ

Καββαθάς Γιώργος

Πρόεδρος ΔΣ

O Γιώργος Καββαθάς είναι από το 2013 Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ και από το 2012 Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Σ.Ε (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων). Έχει διατελέσει επίσης μέλος  σε  Διοικητικά Συμβούλια Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., συνδικαλιστικών ενώσεων, κοινωνικών φορέων και συλλόγων.

Δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο χώρο της εστίασης για περίπου 30 έτη κατέχοντας σημαντικές και επιτυχημένες επιχειρήσεις στον κλάδο. Έχει έντονο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην ελληνική διατροφή και γαστρονομία τις οποίες παρακολουθεί συστηματικά μέσα από τη συμμετοχή του σε σχετικούς φορείς και συλλόγους.

Επίσης είναι απόφοιτος Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Αξιωματικών του Ελληνικού Ναυτικού και του ΚΑΤΕΕ  Μηχανολόγων Μηχανικών.

Ασμάτογλου Γιώργος

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΔΣ

Ασμάτογλου Γιώργος

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΔΣ

Ο Γιώργος Ασμάτογλου γεννήθηκε το 1950, έχει αποφοιτήσει από σχολή λογιστικής στη Νίκαια και είναι ιδιοκτήτης οικογενειακής επιχείρησης πρατηρίου καυσίμων από το 1972, το οποίο άνηκε στον πατέρα του για πολλές δεκαετίες. Η συνδικαλιστική του δράση είναι πολυετής. Πιο συγκεκριμένα, έχει υπάρξει ενεργός συνδικαλιστής στην Ένωση Βενζινοπωλών του Νομού Αττικής  και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.

Σήμερα, είναι εν ενεργεία πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, διατελεί Α’ Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, ενώ παράλληλα κατέχει τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπρόεδρου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ.

Βαργιάμης Δημήτρης

Μέλος ΔΣ

Βαργιάμης Δημήτρης

Μέλος ΔΣ

Ο Δημήτρης Βαργιάμης,  γεννήθηκε το 1964, έχει αποφοιτήσει από  το τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Από το 1998 είναι ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, θέρμανσης- ύδρευσης και ανακαινίσεων.

Από τα φοιτητικά του χρόνια ήταν ενεργός συνδικαλιστικά, διατελώντας Πρόεδρος της σχολής Τεχνολόγων Γεωπόνων το 1985-86. Έκτοτε, έχει μακρά συνδικαλιστική δράση, ως Γραμματέας του Συνδέσμου Υδραυλικών Θεσσαλονίκης σε συνεχείς θητείες από το 2011-2014. Από την προηγούμενη τετραετία 2014-2017 και σήμερα κατέχει τη θέση του προέδρου του Συνδέσμου Υδραυλικών Θεσσαλονίκης και του Πρόεδρου της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υδραυλικών. Παράλληλα, σήμερα είναι εν ενεργεία Α’ Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, μέλος του Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ και Πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Αυγερινού Κοζάνης.

Κουράσης Γιώργος

Μέλος ΔΣ

Κουράσης Γιώργος

Μέλος ΔΣ

Ο Γιώργος Κουράσης είναι Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ από τον Δεκέμβριο του 2013. Από το 2012 μέχρι σήμερα  κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα στην Π.Ο.Ε.Σ.Ε (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων), ενώ η συνδικαλιστική δράση ξεκινάει ενεργά από το 1988, όπου δραστηριοποιείται ενεργά μέσα από διάφορες θέσεις στο πρωτοβάθμιο σωματείο «Ένωση εξοχικών εστιατορίων και συναφών Αττικής», στο οποίο διετέλεσε πρόεδρος επί σειρά ετών από το 2008 έως τον Ιούλιο του 2017.

Δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης και πιο συγκεκριμένα είναι 3ης γενιάς ιδιοκτήτης εστιατορίου παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας στο Χαλάνδρι Αττικής. Είναι απόφοιτος ιδιωτικής διετούς σχολής στον Προγραμματισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ενώ έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης σχετικά με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Λεκάκης Χαράλαμπος

Μέλος ΔΣ

Λεκάκης Χαράλαμπος

Μέλος ΔΣ

Ο Χαράλαμπος Λεκάκης είναι Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ από τον Δεκέμβριο του 2013 και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ από τον Νοέμβριο του 2016. Η συνδικαλιστική του δράση ξεκινάει ενεργά από το 1999, όπου δραστηριοποιείται στο πρωτοβάθμιο «Σωματείο Επιπλοξυλουργών Ν. Ηρακλείου», στο οποίο διετέλεσε Αντιπρόεδρος επί σειρά ετών (2002-2008 και 2011-2014) και Γενικός Γραμματέας (2008-2011).

Από το 2002 μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται ενεργά μέσα από διάφορες θέσεις στην Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η. (Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ηρακλείου), στην οποία από το 2014 κατέχει τη θέση του προέδρου. Έχει διατελέσει επίσης μέλος στο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και Διαμερισματικός Σύμβουλος στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.

Δραστηριοποιείται στο χώρο της επιπλοποιίας και πιο συγκεκριμένα είναι επιπλοποιός – εταίρος της Ομόρρυθμης Εταιρίας «ΛΕΚΑΚΗΣ – ΦΛΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» από το 1991 έως και σήμερα. Είναι απόφοιτος Τεχνικής Σχολής Εργοδηγών και Εφαρμοστών Αθήνας ιδιωτικής διετούς σχολής στον Προγραμματισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Μπέλλας Θανάσης

Μέλος ΔΣ

Μπέλλας Θανάσης

Μέλος ΔΣ

Ο Θανάσης Μπέλλας είναι Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ από τον Νοέμβριο του 2016. Στη διάρκεια της συνδικαλιστικής του ενασχόλησης έχει υπηρετήσει την Ένωση Επαγγελματιών Σουφλίου, επί τρεις τριετίες μέσα από διάφορες θέσεις. Επί τρεις θητείες έχει ενεργό ρόλο στην ΟΕΒΕΣΕ Έβρου, της οποίας σήμερα διατελεί πρόεδρος.

Δραστηριοποιείται στον χώρο της οινοποιίας αποσταγματοποιίας, όπου από το 1994 είναι ιδιοκτήτης της οικογενειακής Οινοποιίας-Αποσταγματοποιίας στην περιοχή του Σουφλίου. Είναι απόφοιτος τεχνικού Λυκείου. Είναι ενεργό μέλος σε σειρά πολιτιστικών και παραγωγικών σωματείων της περιοχής του Έβρου, ενώ παράλληλα είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ.

Νάζος Ανδρέας

Μέλος ΔΣ

Νάζος Ανδρέας

Μέλος ΔΣ

Ο Ανδρέας Νάζος είναι ταμίας της ΓΣΕΒΕΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ από τον Νοέμβριο του 2016. Είναι Φοροτέχνης-Λογιστής απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης & Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και ιδιοκτήτης Λογιστικού – Φορολογικού γραφείου με έδρα τα Γρεβενά.

Από το 1998 έως το 2002, εκτός από Νομαρχιακός Σύμβουλος Γρεβενών, διετέλεσε και πρόεδρος της Ν.Ο.Κ.Ε. Γρεβενών (Νομαρχιακής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής). Ενώ ήταν εκλεγμένος Δήμαρχος για δύο τετραετίες (2003 & 2010) στο Δήμο Χασίων Γρεβενών. Αντιπρόσωπος του Συλλόγου Φοροτεχνικών Γρεβενών στην ΠΟΦΕΕ για 27 χρόνια και αντιπρόσωπος για τρεις θητείες στη ΓΣΕΒΕΕ από την ΠΟΦΕΕ.

Πέρα από την έντονη συνδικαλιστική του δράση είναι ενεργός ως Πρόεδρος συλλόγων και μέλος συλλόγων στα Γρεβενά. Είναι παντρεμένος με την Άννα Κυριαζίδου, λογίστρια, με την οποία έχουν δύο παιδιά τον Θανάση, οικονομολόγο και τη Γεωργία φοιτήτρια Ιατρικής.

Πως δουλεύουμε

Δουλεύουμε με ανθρώπους που διαθέτουν υψηλή κατάρτιση, τεχνογνωσία και εξειδίκευση, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Η ομάδα μας απαρτίζεται από ανθρώπους που εργάζονται για πολλά χρόνια στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ενώ παράλληλα εμπλουτίζεται και ενδυναμώνεται συνεχώς με την ένταξη νέων στελεχών. Δίνουμε έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού προκειμένου να είναι σε επαφή με τις επιστημονικές εξελίξεις. Επιλέγουμε το προσωπικό μας έπειτα από ανοιχτές διαδικασίες σεβόμενοι τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης και της ισότητας των φύλων.

Επιδιώκουμε και προωθούμε τη διεπιστημονικότητα

Επιδιώκουμε η ομάδα μας να έχει ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετικά και αλληλοσυμπληρούμενα επιστημονικά πεδία. Οι άνθρωποί μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων όπως οι οικονομικές επιστήμες, οι πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες, εκπαιδευτική πολιτική, επικοινωνία κ.ά.

Επενδύουμε στο υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδων των μελών της ομάδας μας

Η επιστημονική γνώση και εξέλιξη της ομάδας μας είναι απαραίτητο συστατικό για τη συνεχή ανάπτυξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Το επίπεδο εκπαίδευσης της ομάδας μας είναι ιδιαίτερα υψηλό, το 14% διαθέτει διδακτορικό τίτλο σπουδών, το 40% μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και το 29% πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Μας ενδιαφέρει να συνδυάζουμε τη πολυετή εμπειρία με τη νέα γνώση

Θεωρούμε πολύ σημαντική την συνεργασία μεταξύ ανθρώπων όλων των ηλικιών, επιδιώκοντας να συνδυάζουμε την πολυετή εμπειρία με τη νέα γνώση. Η ομάδα μας αποτελείται από ανθρώπους όλων των ηλικιών. Το 63% είναι από 35 έως 44 ετών και το 20% είναι μεταξύ 45 έως 54 ετών.

Προωθούμε την αρχή της ισότητας μεταξύ των μελών της ομάδας μας

Ακολουθούμε πολιτική ίσων ευκαιριών και μεταχείρισης σεβόμενοι τις αρχές της μη διάκρισης και της ισότητας των φύλων. To 57% της ομάδας μας είναι άνδρες και το 43% είναι γυναίκες.

H ομάδα μας
Διευθυντικά στελέχη
Νατάσα Αυλωνίτου

Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών

avlonitou@imegsevee.gr

210 8846852 εσωτ. 312

avlonitou@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 312

Νατάσα Αυλωνίτου

Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών

Διονύσης Γράβαρης

Επιστημονικός Διευθυντής

gravaris@imegsevee.gr

210 8846852 εσωτ. 609

gravaris@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 609

Διονύσης Γράβαρης

Επιστημονικός Διευθυντής

Παρασκευάς Λιντζέρης

Εκτελεστικός Διευθυντής

lintzeris@imegsevee.gr

210 8846852 εσωτ. 323

  • ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θεωρίες μάθησης, Κριτικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων,
Πολιτικές δεξιοτήτων, Πολιτικές εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης,
Σχέση εκπαίδευσης αγοράς εργασίας και οικονομίας, Μάθηση προσανατολισμένη στην εργασία.

lintzeris@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 323

Παρασκευάς Λιντζέρης

Εκτελεστικός Διευθυντής

Βασιλική Οικονομάκου

Διευθύντρια Οικονομικού Τομέα & Λογιστηρίου

oikonomakou@imegsevee.gr

210 8846852 εσωτ. 413

oikonomakou@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 413

Βασιλική Οικονομάκου

Διευθύντρια Οικονομικού Τομέα & Λογιστηρίου

Επιστημονικά στελέχη
angelakis@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 403

Αντώνης Αγγελάκης

valasi@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 321

Δέσποινα Βαλάση

vatikiotis@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 402

Λεωνίδας Βατικιώτης

georgopoulos@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 617

Ηλίας Γεωργόπουλος

giakoulas@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 404

Δημήτρης Γιακούλας

iliadis@imegsevee.gr 26510 44727

Σταύρος Ηλιάδης

thanopoulos@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 612

Γιώργος Θανόπουλος

kagkelari@kekgsevee.gr 2410 579876

Βιβή Καγκελάρη

karoulas@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 307

Γεράσιμος Κάρουλας

contini@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 327

Τζουλιάνα Κοντίνη

kourtidis@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 315

Στάθης Κουρτίδης

maragkos@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 613

Φώτης Μαραγκός

misentzis@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 326

Γιάννης Μισεντζής

Λένα Μόκα
moka@imegsevee.gr

210 8846852 εσωτ. 325

moka@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 325

Λένα Μόκα

bimpas@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 620

Δημήτρης Μπίμπας

pagousi@imegsevee.gr 2310 545967

Μαρία Παγγούση

petridi@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 319

Έλλη Πετρίδη

plessias@kekgsevee.gr 2610 438557

Αλέξης Πλέσσιας

profiri@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 328

Ιωάννα Προφύρη

protopapadakis@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 401

Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης

saridakis@kekgsevee.gr 2810 361040

Βαγγέλης Σαριδάκης

siomadis@imegsevee.gr 2310 545967

Βασίλης Σιωμάδης

tzamalis@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 305

Μιχάλης Τζάμαλης

Στέλεχη διοικητικής υποστήριξης
darmi@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 301

Πόπη Δαρμή

laiou@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 308

Ελπίδα Λαΐου

maratho@gsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 603

Ελένη Μαραθοκαμπίτη

tzeliou@kekgsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 303

Μαρία Τζέλιου

Στελέχη λογιστηρίου και οικονομικής διαχείρισης
anagnostakos@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 407

Γιώργος Αναγνωστάκος

theocharaki@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 418

Ευαγγελία Θεοχαράκη

sideris@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 412

Γιάννης Σιδέρης

tsompanos@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 420

Στέλιος Τσόμπανος

Στελέχη τεχνικής υποστήριξης
bofilis@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 405

Δήμος Μποφίλης

Συνεργασίες

Συνεργασίες με Ινστιτούτα Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων

Διμερείς συνεργασίες

Άλλες συνεργασίες

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Χώρους προσβάσιμους από ΑΜΕΑ

Κατάλληλα διαμορφωμένους και προσβάσιμους απο ΑμεΑ χώρους σε όλες τις δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Αίθουσες συνεδρίων & εκπαίδευσης

Πλήρες εξοπλισμένο αμφιθέατρο συνεδρίων, χωρητικότητας 150 ατόμων, αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες εκπαίδευσης και κατάρτισης εξοπλισμένες με σύγχρονα εποπτικά μέσα εκπαίδευσης

Βιβλιοθήκη & Ιστορικό Αρχείο

Βιβλιοθήκη που φιλοξενεί συλλογή ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων, εντύπων, επιστημονικών περιοδικών και δημοσιεύσεων καθώς και το ιστορικό αρχείο της ΓΣΕΒΕΕ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Για την καλύτερη εσωτερική μας οργάνωση και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, εφαρμόζουμε στην κεντρική δομή Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008. Το σύστημα έχει θέσει ως βασικό στόχο την ικανοποίηση των αποδεκτών των παρεχόμενων υπηρεσιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη προβλημάτων, στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους όποτε αυτά εμφανίζονται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Δομές ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Αθήνα

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 46, 104 33

Τηλ: 210-8846852

Fax: 210-8846853

Email: info@imegsevee.gr

Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση: Κωλέττη 24, 54627

Τηλ: 2310-545967, 2310-517843

Fax: 2310-545275

Email: thessaloniki@imegsevee.gr

Πάτρα

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 170, 264 43

Τηλ: 2610-438557

Fax: 2610-561766

Email: patra@imegsevee.gr

Ηράκλειο

Διεύθυνση: Βασιλείου Πατρικίου 11, 71409

Τηλ: 2810-361040, 2810-361080

Fax: 2810-361150

Email: iraklio@imegsevee.gr

Λάρισα

Διεύθυνση: Καστοριάς 2α, 41335

Τηλ: 2410-579876-7

Fax: 2410-579878

Email: larisa@imegsevee.gr

Ιωάννινα

Διεύθυνση: Σταύρου Νιάρχου 94, 45500

Τηλ: 26510-44727

Fax: 2651044541

Email: ioannina@imegsevee.gr

Δομές ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

NEWSLETTER

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA