Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "Διαμόρφωση προγραμμάτων κατάρτισης - συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού"

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει τον ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση προγραμμάτων κατάρτισης - συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού».

Χρηματοδότηση: Ο διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου  4 «Διαμόρφωση προγραμμάτων κατάρτισης - συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού» του έργου «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων & δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις»  με κωδικό ΟΠΣ  5010964. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία».

Διάρκεια έργου: Τρεις (3) μήνες.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA