Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση αναζήτησης στελέχους - ερευνητή για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας δημοσιεύει πρόσκληση αναζήτησης στελέχους/ερευνητή για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ERASMUS+ ΚΑ2 με τίτλο “Mentorship Evaluation aNd Training in ORganisations for WBL at EU” και ΚΑ3 “Joint Higher VET Course in the Metal Sector”, με θεματικά αντικείμενα που άπτονται της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της διά βίου μάθησης, καθώς και της μάθησης στον χώρο εργασίας (“Work-based learning” - WBL).

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Διάρκεια έργου: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι έως τη λήξη των Έργων, δηλαδή έως 30/9/2020, κατόπιν τρίμηνης δοκιμαστικής περιόδου

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA