Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση επιστημονικού στελέχους στο Παράρτημα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση επιστημονικού στελέχους με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου το οποίο θα αναλάβει ενέργειες σχεδιασμού, οργάνωσης, διαχείρισης, συντονισμού και παρακολούθησης των δράσεων της Πράξης που υλοποιεί το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Χρηματοδότηση: Η θέση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του υποέργου  7 «Προετοιμασία, συντονισμός, διαχείριση και δημοσιότητα του έργου» του έργου «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων & δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις»  με κωδικό ΟΠΣ  5010964. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία».

Διάρκεια σύμβασης: έως 31/05/2020

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA