Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη 725 πρώην εργαζόμενων 9 επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου στην Αττική και σε 10 περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο του έργου «Κωδ.:EGF/2017/003 GR/Attica retail»

 

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), ως φορέας υλοποίησης της πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ "EGF/2017/003 GR/Attica retail», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 47 της NACE Αναθ. 2 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) και άλλες 10 Περιφέρειες της χώρας», προέβη στη δημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου ωφελούμενων, αποκλειστικά από τους επτακόσιους είκοσι πέντε (725) πρώην εργαζόμενους, που απολύθηκαν, κατά την περίοδο μεταξύ 19 Απριλίου 2016 έως 19 Ιανουαρίου 2017, από τις εταιρείες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε., DIXONS SOUTH - EAST EUROPE AEBE, MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ, METRO AEBE, NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ, PET CITY ΑΕΒΕ, ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. του κλάδου με τίτλο: «Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών» στην Αττική και σε 10 περιφέρειες της χώρας οι οποίες, είτε έπαυσαν τη δραστηριότητά τους, είτε απέλυσαν εργαζόμενους λόγω της οικονομικής κρίσης, και καλεί τους ως άνω ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για το έργο και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής τους σε αυτό έως και 30 Νοεμβρίου 2018.

Οι δικαιούχοι ωφελούμενοι του ως άνω έργου θα συμμετάσχουν

  • σε ενέργειες εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής που θα υλοποιηθούν από τους συμμετέχοντες φορείς ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ
  • σε ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης, που θα υλοποιηθούν από τους συμμετέχοντες φορείς ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ.

Καταληκτικά, οι ενέργειες στοχεύουν στην ενίσχυση και στην παροχή υποστήριξης στους πρώην εργαζομένους, έτσι ώστε να οδηγηθούν στην εξεύρεση εργασίας ή καλύτερης και πιο σταθερής εργασίας καθώς και στην υποστήριξη διαδικασίας για την εν δυνάμει άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Χρηματοδότηση: Η εν λόγω πρόσκληση συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σχετικά αρχεία:

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA