Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση επιστημονικού στελέχους - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «European Network for Early Warning and for Support to Enterprises and Second Starters» βάσει της πρόσκλησης του Προγράμματος COSME “COS-EarlyWarningEU-2016-4-01 European Network for Early Warning and for Support to Enterprises and Second Starters” το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (EASME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – DG Grow, πρόκειται να παρέχει πιλοτική υποστήριξη σε 700 επιχειρήσεις, στον Ελλαδικό χώρο (μαζί με τον δεύτερο εταίρο από Ελληνικής πλευράς, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών - ΕΕΑ), στο πλαίσιο και με τους όρους του παραπάνω προγράμματος.

Αντικείμενο Απασχόλησης: Στο παραπάνω πλαίσιο το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη θέση του Επιστημονικού Στελέχους, ο/η οποίος/α θα κληθεί να υλοποιήσει μια σειρά εργασιών και να παράγει συγκεκριμένα παραδοτέα.

Στοιχεία απασχόλησης: Ο/η επιστημονικά συνεργάτης πρόκειται να απασχοληθεί σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, ήτοι τετράωρη καθημερινή εργασία – 20 ώρες εβδομαδιαίως, με σύμβαση μισθωτής εξαρτημένης σχέσης, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τον Οκτώβριο 2017 έως τον Οκτώβριο 2019. Η παράταση της σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών. Ο τόπος της εργασίας ορίζεται το παράρτημα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στη Θεσσαλονίκη, οδός Κωλέτη 24, Τ.Κ. 546 27.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA