Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ανοικτού μητρώου συνεργατών γραμματειακής υποστήριξης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας προσκαλεί υποψηφίους, για τη συμμετοχή τους στο έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας» με κωδικό ΟΠΣ 5002684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ως συνεργάτες γραμματειακής υποστήριξης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με σύμβαση μισθωτής εργασίας.

Αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή και κάθε υποψήφιος συνεργάτης μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση. Οι υποψήφιοι/ες, μπορούν να επιλέξουν μια περιφέρεια υλοποίησης, ως επιθυμητή περιφέρεια απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιλογή περιφέρειας αφορά το σύνολο των πόλεων που αυτή περιλαμβάνει.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων  θα παραμείνει ανοικτή έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2021, δηλαδή έως και δύο μήνες πριν την ολοκλήρωση του έργου.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση εντάσσεται στο έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας», με κωδικό ΟΠΣ 5002684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.).

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA