Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση επιστημονικού στελέχους για έρευνα σε θέματα διάγνωσης αναγκών δεξιοτήτων

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για αναζήτηση επιστημονικού στελέχους με σύμβαση έργου διάρκειας 5 μηνών με αντικείμενο την διερεύνηση αναγκών για τις απαιτούμενες δεξιότητες και την δημιουργία μεθοδολογίας έρευνας.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο πλαίσιο του υποέργου  3 «Needs definition, skills mapping and concept design» του έργου  «Resilience and rescue skills for SMEs, strengthening Early Warning Europe/ResC-EWE» με κωδικό 612862-EPP-1-2019-1-DK-EPPKA3-PI-FORWARD. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ERASMUS +.

Διάρκεια σύμβασης: Πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA