Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση έκτακτου προσωπικού για την συγγραφή μελέτης

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας  - Παράρτημα Ηπείρου δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την αναζήτηση έκτακτου προσωπικού – επιστημονικού/ής συνεργάτη/ιδας για την συγγραφή μελέτης.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  δημοσιεύεται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ»  με κωδικό ΟΠΣ  5001290. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Διάρκεια έργου: Τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA