Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση επιστημονικού στελέχους για εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη νέων και την επικαιροποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών περιγραμμάτων

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση επιστημονικού στελέχους – έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την εκπόνηση μελέτης αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και διάγνωσης αναγκών για την ανάπτυξη νέων και την επικαιροποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών περιγραμμάτων.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 1 «Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης – διάγνωση αναγκών για ανάπτυξη νέων και επικαιροποίηση υφιστάμενων επαγγελματικών περιγραμμάτων» του υποέργου 1 «Δράσεις ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την ανάπτυξη-επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων προγραμμάτων» της πράξης «Ανάπτυξη- επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075008, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διάρκεια έργου: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA