Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση προσφορών για φιλολογική επιμέλεια 33 μελετών επαγγελματικών περιγραμμάτων

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση αναζήτησης προσφορών για τη γλωσσική, ορθογραφική, γραμματική και συντακτική επιμέλεια στην ελληνική γλώσσα τριάντα τριών (33) μελετών επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων προδιαγραφών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5075008 στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014 – 2020.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2 «Ανάπτυξη και επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων» του υποέργου 1 «Δράσεις ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την ανάπτυξη-επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων προγραμμάτων» της πράξης «Ανάπτυξη- επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διάρκεια έργου: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA