Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση προσφορών για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης του έργου AGROFFICIENCY

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει αναζήτηση προσφορών για την επιλογή αναδόχου  με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης.

Χρηματοδότηση: Η αναζήτηση προσφορών δημοσιεύεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 5  “Pilot Support Activities” της Πράξης με τίτλο «Enhancing the Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrofood Sector through the promotion of Circular Economy», ακρώνυμο: «AGROFFICIENCY», και κωδικό MIS 5070657, το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-20», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Ε.Τ.Π.Α).

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και  31/03/2023.

 

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA