Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Αναζήτηση προσφορών για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (5069416)

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) καλεί υποψήφιους αναδόχους να υποβάλλουν την προσφορά τους για την ανάθεση έργου προμήθειας ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων στις δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Περιφέρεια Ηπείρου και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες υλοποίησης των υποέργων 3, 5 και 7 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5069416 στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014 - 2020. Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο των υποέργων 3, 5 και 7 της πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 - 2020».

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/10/2023.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA