Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Επαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 εξωτερικό συνεργάτη υποστήριξης πρακτικής άσκησης – Στερεά Ελλάδα

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου υποψήφιοι/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μια (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ως έκτακτο προσωπικό, με σύμβαση μίσθωσης έργου, εκτιμώμενης συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών και έως 31/12/2024 για το έργο της υποστήριξης εργασιών παρακολούθησης της υλοποίησης ενεργειών 6μηνης πρακτικής άσκησης για δικαιούχους αποδέκτες του ως άνω έργου στις Περιφέρειες Μετάβασης (ΜΕΤ) – Στερεά Ελλάδα.

Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) στις Περιφέρειες Μετάβασης (ΜΕΤ) – Στερεά Ελλάδα» της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2024.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA